Maincontent

Det goda samtalet - om mannen själv får välja

Datum 2021-08-31 13:00 - 15:30
Plats Online via zoom

Ett webbinarium om män och förtroliga samtal – 4 föredrag om samtalets betydelse för personlig utveckling och goda relationer. Webinariet ges av Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland i samverkan med Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Trygga rum – kan könssegregation leda till jämställdhet? Torbjörn Messing, sakkunnig i jämställdhet,
Länsstyrelsen i Västmanland pratar om metoden ”Trygga rum”. En metod som bygger på att kortsiktigt hålla isär könen för att den långsiktigt ska leda till jämställdhet.

Bryta destruktiva mansnormer genom samtal – Robert Sihvonen, MÄN Västerås pratar om
Organisationen MÄN:s samtalsmetoder som syftar till att män ska engagera sig i jämställdhetsfrågor genom att bryta mot destruktiva mansnormer. Robert beskriver metoder för att stoppa mäns våld, engagera fler pappor och ha mod att bryta normer.

Vill äldre män prata om livet? Sven-Erik Henriksson har lång erfarenhet från arbete inom vården.
Han genomförde för två år sedan en studie tillsammans med Hjärnkoll Senior om äldre ensamma män och deras syn på samtalets betydelse för att må bra. Sven-Erik är också samtalsgruppsledare i Samtalsgrupp Senior sedan många år, och har haft flera samtalsgrupper för män om existentiella frågor.

Det goda samtalet – om mannen själv får välja! Peter Håkansson har arbetat som lärare och skrivit
flera läroböcker. Han har intresserat sig för mäns samtal och intervjuat män om hur de ser på det goda samtalet. Samtalet är det viktigaste vi har för att nå varandra, för att förstå varandra! Hur gör man? Hur gör män? Hur gör du? Hur gör andra? När blir det bra? När blir det sämre? Hur skapar vi Kontakt – Tillit – Relation?


Anmälan: www.sv.se/vastmanland Länk till annan webbplats. eller ring till kundcenter på 021-12 80 85 (28/6-2/8
semesterstängt). Webinariet ges av Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland i samverkan med Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Ta del av ett webbinarium om män och förtroliga samtal 31 augusti kl 13-15.30.