Maincontent

En dag med fokus på digitalisering i förskola och skola

Datum 2021-10-27 09:30 - 15:30
Plats Online, via zoom. Observera, samma konferens under 2 dagar 26 och 27 oktober.

Konferens online via zoom 26 och 27 oktober 2021.
En framåtblickande och reflekterande dag med fokus på
digitalisering för i förskolan eller skolan. Programmet är detsamma både dag 26 oktober och 27 oktober med flera parallella föreläsningar att välja mellan. Konferensen är kostnadsfri.

I oktober är det dags för forskare, lärarutbildare, lärarstudenter, rektorer och lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola samt andra personer med intresse för praktiknära forskning och skolutveckling att mötas under utvecklande dagar.

Forskare i FoU-programmet ”Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola” med fokus på digitalisering presenterar preliminära forsknings- och skolutvecklingsresultat. Dagarna kommer att ha fokus på användningen av digitala verktyg i undervisningen, lärares ledarskap och digital kompetens inför framtiden, praktiknära forskning och skolutveckling i samproduktion. Du får ta del av presentationer, delta i seminarier, ställa frågor och dela med dig av erfarenheter. Du är välkommen att delta båda dagarna, en dag eller delar av en dag.

Programmet är detsamma både dag 26 oktober och 27 oktober med flera parallella föreläsningar att välja mellan. Konferensen är kostnadsfri.

Tre olika spår

Dagarna är uppdelade i tre delar med 10 minuters paus mellan varje del, dagarna är även uppdelade i tre spår:

Spår 1: Digitala verktyg och läs och skriv-utveckling i förskoleklass och skola
Spår 2: Digitala verktyg i utbildning av lärare
Spår 3: Digitala verktyg och undervisningsdifferentiering i förskola och skola

Program

09.30-09.45 Introduktion Mait Walderlo hälsar välkommen och berättar om dagens program.

Del 1

09.50-10.50

Spår 1 (60 minuter): Lärares digitala kompetens och ledarskap i klassrummet -
Presentation av preliminära forskningsresultatresultat samt tid för frågor/ erfarenhetsutbyte.
Pernilla Kallberg

Spår 2 (45 minuter):

Alt 1: Mot digitalisering i undervisning och lärarutbildning: DigiReflect –
ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Annaliina Gynne, Maria Larsson

Alt 2: DigiReflect – Towards digitalization in teaching and teacher education
Olcay Sert

Spår 3 (60 minuter): Differentierad undervisning och integrerade digitala verktyg i förskola
och skola: En storskalig studie. Johanna Lundqvist

Del 2

11.00 - 12.00

Spår 1 (60 minuter): Digital teknik för att främja läs- och skrivutveckling i förskoleklass -
presentation av preliminära forskningsresultatresultat samt tid för frågor/ erfarenhetsutbyte. Susanna Andersson


Spår 2 (45 minuter): Digitala verktyg som stöd för lärares professionella utveckling.
Preliminära resultat från DigiReflect. Maria Larsson, Annaliina Gynne, Olcay Sert


Spår 3 (60 minuter): Rapporterade effekter av ett storskaligt utvecklingsprojekt i förskola och skola: Differentierad undervisning och integrerade digitala verktyg. Johanna Lundqvist


Del 3

13.10 - 14.10

Spår 1 (60 minuter): Digital teknik för att differentiera läs- och skrivundervisning i tidiga skolår – presentation och diskussion. Gunilla Sandberg


Spår 2 (45 minuter):

Alt 1: Användning av digitala verktyg för strukturerad reflektion kring undervisning – workshop med verktyget VEO för lärare, handledare och lärarstudenter.
Annaliina Gynne, Maria Larsson


Alt 2: Using a digital tool for effective feedback and reflection on teaching:
a workshop for teachers, mentors and student-teachers. Olcay Sert


Spår 3 (60 minuter):

Alt 1: Integrerade digitala verktyg i förskolans undervisning, Karin Franzen

Alt 2: Integrerade digitala verktyg i skolans undervisning, Gun-Marie Wetso

Alt 3: Meningsfull och intressant undervisning för alla barn i förskolan:
Stödinsatser och extra utmaningar, Ulrika Larsdotter Bodin

Alt 4: Meningsfull och intressant undervisning för alla elever i skolan: Stödinsatser och extra utmaningar, Petra Runström Nilson

Del 4

14.20 - 15.20

60 minuter: Samverkansprojekt i teori och praktik, Simon Sjölund

15.20 - 15.30 Avslutande ord av Mait Walderlo

Anmäl dig till 26 oktober här Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till 27 oktober här Länk till annan webbplats.

En framåtblickande och reflekterande dag med fokus på digitalisering för dig som arbetar i förskolan eller skolan.