Maincontent

Hur skapar vi hälsa istället för ohälsa

Datum 2021-12-06 11:30 - 14:00
Plats Nya Mälardalens högskola Eskilstuna. Eller digitalt.

Att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Rätten till hälsa är grundläggande för att människor ska kunna leva det liv de vill leva.

Arbeta hälsofrämjande

I omställningen som går under benämningen Nära Vård ligger huvudfokus på att det proaktiva och hälsofrämjande. Det här är också en fråga om jämlikhet och demokrati. Den som har hälsan klarar sig rätt bra i dagens samhälle. Men den som drabbats av ohälsa är i många lägen väldigt utsatt.

Det här är utgångspunkt i ett samtal mellan fem prominenta personer med helt olika perspektiv på frågan. Samtalet är öppet för alla som är intresserade. Deltar du på plats så bjuder vi på lättare lunch men det kommer även sändas digitalt för den som inte har möjlighet att vara med på plats.

11.30 Vi bjuder på lättare lunch
12.00 Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande inviger Framtidsarenan
12.15 Panelsamtal om hälsofrämjande samhället. Vilka utmaningar står vi inför? med Jonas Stier (professor MDH), Anna Nergårdh som tidigare lett den statliga utredningen om nära vård , Johan Lindström vård och omsorgschef Eskilstuna kommun och Niklas Huss innovations- och transformationscoach.

Moderator: Vedad Begovic
Samtalsledare panelen:Emma Mossberg

Tid

Måndag 6 december klockan 11.30-14.00

Plats

Nya Mälardalens högskola Eskilstuna, IDTs studio vid huvudingången Drottninggatan.

Anmälan

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. Det är gratis och öppet för alla. Lättare lunch ingår.