Maincontent

Varför misslyckas psykiatrin?

Datum 2021-12-06 15:00 - 16:30
Plats Nya Mälardalens högskola Eskilstuna, IDTs studio (nära huvudingången Drottninggatan) . Möjlighet finns även att delta digitalt.

Det ligger i psykiatrins organisering och arbetssätt att arbeta reaktivt för att rädda liv och skapa en livssituation för människor som innebär att de inte blir sjuka igen. Häri ligger psykiatrins begränsning, det finns inte ett strukturella förutsättningar för arbete med att skapa psykiskt hälsa, vilket innebär att det proaktiva och hälsobringande arbetet generellt sett saknas. Hur behöver vi tänka och hur behöver vi arbeta för att ta ett steg framåt och arbeta proaktivt och hälsobringande?

Under Anna Nergårdhs ledning har ett betänkande om god och nära vård tagits fram.
Runt om i landet arbetas det nu med en omställning till den nära vården, som förenklat innebär att psykiatrin i huvudsak går från att vara reaktiv till att vara proaktiv. Vården ska i större utsträckning bedrivas i öppenvården, med personcentering som grundbult. Orsaken till behovet av en omställning är dels de samhällsutmaningar som vi står inför, dels att det finns brister i det nuvarande sättet att arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri.

Psykiatrin fyller en grundläggande och ofta livsavgörande betydelse för människor med psykisk ohälsa. Psykiatrin är dock, liksom övriga sjukvård, organiserad med försvarsmakten som modell. Det ligger i psykiatrins organisering och arbetssätt att arbeta reaktivt för att rädda liv och skapa en livssituation för människor som innebär att de inte blir sjuka igen. Häri ligger psykiatrins begränsning, det finns inte ett strukturella förutsättningar för arbete med att skapa psykiskt hälsa, vilket innebär att det proaktiva och hälsobringande arbetet generellt sett saknas. Detta ska inte ses som en kritik mot psykiatrin, utan snarare som en kritik mot de strukturella förutsättningarna för psykiatrin och här behöver en förändring ske.

Hur behöver vi tänka och hur behöver vi arbeta för att ta ett steg framåt och arbeta proaktivt och hälsobringande? Hur kan vi komplettera psykiatrins arbete mot psykisk ohälsa och komplettera detta med ett arbete för ökad psykisk hälsa, som är något mer än frånvaro av psykisk ohälsa? Hur stöttar vi patienter och brukare till ett liv som innehåller välbefinnande, produktivitet, goda sociala relationer, ekonomisk stabilitet och framtidshopp?

Tid

Måndag 6 december klockan 15.00-16.30
Fika ingår om man deltar på plats.

Plats

Nya Mälardalens högskola Eskilstuna, IDTs studio (nära huvudingången Drottninggatan) . Möjlighet finns även att delta digitalt.

Anmälan

Anmäl dig här, det är gratis. Fika ingår om du deltar på plats men möjlighet finns även att delta digitalt. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Eventet är öppet för alla.

 

Magnus Werner
Magnus Werner är vår föreläsare. Han arbetar som inflytandekoordinator Sörmland Regionen och kommunerna i samverkan för ökad psykisk hälsa. Han föreläser flitigt om olika aspekter av psykisk ohälsa på sin fritid.

Magnus har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och suicid. Han drabbades av sin första depression när han började skolan och har varit bipolär sedan sena tonåren.