Maincontent

Demokrati 2.0 - Hur bygger vi ett samhälle tillsammans

Datum 2022-05-11 13:00 - 15:30
Plats The hub, Plaza i Skrapan , Kopparbergsvägen 10, Västerås.

De samhällsutmaningar som står i vägen för att våra barn och unga ska få jämlika förutsättningar till hälsa, trygghet och lärande är komplexa. Tydligt är att vi inte kan göra som vi alltid ha gjort och det räcker inte med enskilda insatser. Det kommer krävas förändringar på systemnivå och vi måste lära oss att tänka och samarbeta på nya sätt. Och framför allt måste vi skapa lösningarna tillsammans, över gränser och med ihop med dem som de är till för. Det är så vi bygger ett demokratiskt samhälle.

De samhällsutmaningar som står i vägen för att våra barn och unga ska få jämlika förutsättningar till hälsa, trygghet och lärande är komplexa. Vi behöver nya sätt att hantera dem – och tydligt är att vi inte kan göra som vi alltid ha gjort. Vi behöver utforska och förstå utmaningarna tillsammans. Och framförallt måste skapa lösningar tillsammans, över gränser och med dem de är till för. Här bjuder vi in olika delar av samhället för att tillsammans skapa förståelse och engagemang i att lösa våra mest brännande och komplexa utmaningar. Med fokus på behovet av dialog!

13:00 Hur aktiverar vi invånare i ett allt mer individualistiskt samhälle för att tillsammans skapa ett tryggt och hållbart samhället? Niklas Huss innovationsexpert och Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030.

13:10 Nya konfliktmönster och social oro – ett nytt samhällskontrakt behövs

Hans Abrahamsson, en frontfigur inom social hållbarhet och freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet. Vi ser just nu symtomer runt om i samhället av ökad social oro och nya konfliktmönster. Här inleder vi en diskussion om statens förändrade roll, positiv/negativ säkerhet, tillit, medskapande, det civila samhällets roll och frågan ett nytt lokalt samhällskontrakt.

13:45 Dialog och fika (för digitala tittare får tiden för fika och dialog disponeras på egenvalt vis)

14:10 Behov och utmaningar för en demokratisk dialog – kommun och region.

  • Mattias Berglund, kommunstrateg, Eskilstuna kommun och kommundoktorand MDU
  • Maria Reisten, fd ungdomsdialog Västerås stad nu kreativ projektledare Skultuna Drömfabriken
  • Karolina Öjemalm, projektledare för Skola Först, Västerås stad
  • Maria Vejdal, verksamhetschef välfärd och folkhälsa Region Sörmland

14:30 Behov och utmaningar för en demokratisk dialog – akademi, civilsamhälle och näringsliv.

  • Designprocesser, Helena Tobiasson, lektor i innovationsdesign och Ksenija Komazec, doktorand
  • Projektet på Lika Villkor, Rädda barnen
  • Länsförsäkringars hållbarhetschef, Anna-Maria Wallin

14:50 Tredje platsen – innovation och samverkan
Hur kan vi samverka och innovera för framtidens behov och utmaningar? Våra institutioner är designade för att effektivisera och göra mer av det vi redan gör. Hur kan vi då förändra? Niklas Huss, innovationsexpert och grundare av Samverket ger sin bild. Niklas menar att det bara är tillsammans vi kan möta de riktigt komplexa utmaningarna och hitta smartare lösningar. Och vi behöver skapa platser och processer för att det ska kunna ske.

15:00 Kunskapsfesten

15:05 Dialog och uppsummering (fyll på kaffe!)

15:20 Uppsummering

Arrangeras tillsammans med Kunskapsfesten Eskilstuna.

Här kommer du till livesändningen.