Maincontent

Föreläsning: Att vara kommunikativt låst

Datum 2022-10-20 13:00 - 15:30
Plats Mälardalens Universitet, Högskoleplan 1 i Västerås, sal: Omega

Här lyfter vi vårdpersonalens perspektiv om svåra och utmanande vårdrelationer där det kan uppstå en kommunikativ låsning. Höga krav ställs på personalen att kunna hantera situationerna
och samtalen professionellt – och med ett gott bemötande.

Denna halvdagsföreläsning ska ge dig en ökad förståelse för utmanande vårdrelationer och ge tips och verktyg som hjälper dig från att hamna i en kommunikativ låsning. Föreläsningen riktar
sig till vård- och omsorgspersonal hos kommun, region och privata aktörer.

En föreläsning som ger dig verktyg och tips som hjälper dig från att hamna i en kommunikativ låsning.


Föreläsningen arrangeras av Samhällskontraktet i samarbete med Region Västmanland.

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats.