Maincontent

Missionsorienterad forumserie, del två

Datum 2022-11-18 09:00 - 15:30
Plats MDU Eskilstuna

Missionsorienterad forumserie ‘ALLA KLARAR SKOLAN’

Att säkerställa att ‘alla klarar skolan’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civil samhälle och invånare. Det har blivit tydligt att en gemensam riktning är avgörande för att få den typen av samarbete att leda till förändring. Missions orienterade innovation Länk till annan webbplats. är ett arbetssätt som kan skapa dessa förutsättningar och dess metodik har visat sig kunna skapa kraften för storskalig förändring i samhället; det som ibland kallas för transformation Länk till annan webbplats..

Samhällskontraktet driver ambitionen att ‘alla ska klara skolan’ och dess parter bjuder under hösten in en grupp aktörer till en forumserie där gemensamma ‘missions’ tas fram för att skapa kraft för samverkan och samproduktion. Förutom riktning handlar forumserien även om att ta fram en portfölj av konkreta och sammanvävda initiativ som ska leda de två städerna närmare dessa ‘missions’.

Portföljen kommer utgöra arbetet som Samhällskontraktet framförallt driver 2023 inom ramen för att ‘alla klarar skolan’.

FORUMDAG 1 PLAZA VÄSTERÅS
21 oktober 09.00-15.30
- Systemkartläggning utifrån fyra
identifierade utmaningsområden
- Identifera möjliga samhällsmål

FORUMDAG 2 MDU ESKILSTUNA
18 november 09.00-15.30
- Förslag på valda samhällsmål
- Portföljer av initiativ som tillsammans
kan ta oss i riktning mot samhällsmålen.

Till dagen bjuds liten grupp aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Vill du veta mer, kontakta linnea.ronnquist@mdu.se