Maincontent

Digital stad för välmående och självständiga äldre

Datum 2022-12-16 07:30 - 12:30
Plats Valvet, Eskilstuna

Hur kan vi stärka våra egna förmågor? Vilka tjänster, produkter och arbetssätt behöver vi utveckla i samhället? Hur kan vi få en djupgående förståelse för de behov, utmaningar och möjligheter vi står inför? I första forumträffen av tre tittar vi på hur den digitala staden kan möjliggöra att vi kan fortsätta vara välmående och självständiga längre upp i åldrarna.

Välmående och självständiga äldre

Svenskarna lever allt längre. Det är i grunden positivt men det ställer också högre krav på samhället när fler ska försörjas av färre. För att möta utmaningen behöver vi som individer vara friskare, mer aktiva och självständiga längre upp i åldrarna. Det är en central fråga för Samhällskontraktet och det är med den frågan i ryggen som vi bjuder in en utvald grupp från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Syftet med dagen är att skapa gemensam förståelse för komplexiteten kring frågan och konkreta insatser i riktning mot målen.

Att möjliggöra för ‘välmående och självständiga äldre’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civilsamhälle och invånare. Det har blivit tydligt att en gemensam riktning är avgörande för att få den typen av samarbete att leda till förändring. Missionsorienterad innovation Länk till annan webbplats. är ett arbetssätt som kan skapa dessa förutsättningar och dess metodik har visat sig kunna skapa kraften för storskalig förändring i samhället; det som ibland kallas för transformation Länk till annan webbplats..

Första forumträffen av tre

Första forumträffen kommer att ha tema ‘Digital stad för välmående och självständiga äldre’, andra träffen har tema ‘Volontärskap och engagemang för välmående och självständiga äldre’ och den tredje träffen har temat ‘Hälsofrämjande insatser för välmående och självständiga äldre’.Portföljen kommer utgöra arbetet som Samhällskontraktet framförallt driver 2023 inom ramen för ‘välmående och självständiga äldre’.

Förutom riktning handlar forumträffarna om att ta fram en portfölj av konkreta och sammanvävda initiativ som ska leda de två städerna närmare dessa ‘samhällsmål’.

Vill du veta mer, kontakta asa.oberg@mdu.se