Maincontent

Goda innovationsexempel pitchevent:
Proaktiv hälsa

Datum 2023-02-14 15:00 - 16:00
Plats Online via Teams

Att arbeta förebyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Ungefär 50% av sjukskrivningar idag beror på psykisk ohälsa. Vi vet också att fysisk inaktivitet har väldigt stor påverkan på vår individuella hälsa men också från ett folkhälsoperspektiv med kraftigt ökad risk för följdsjukdomar. Vilka goda exempel har vi från kommuner på innovativa lösningar för proaktiv hälsa?

Om eventet

Många kommuner arbetar med innovativa lösningar på de utmaningar de står inför, och om en hittar en lösning som är till nytta för en kommun är det troligt att den också kan vara till nytta för flera. Samhällskontraktet och Helsingborgs stad bjuder in till dessa digitala event i ett försök att öka transparensen av vad som händer inom en mängd olika områden.


Anmäl dig här. Länk till annan webbplats.


Om du har ett exempel på en innovativ lösning som implementerats i en kommun som du skulle vilja pitcha kontakta samhallskontraktet@mdu.se