Maincontent

Forumträff Volontärskap för välmående och självständiga äldre

Datum 2023-02-17 07:30 - 12:00
Plats Valvet, Eskilstuna

I Sverige ökar den åldrande befolkningen. Många äldre är också friskare än tidigare men fortfarande i behov av stöd och stimulans. Framtidens omsorg kommer att behöva ges på fler sätt, i samverkan med fler aktörer och med ett större engagemang från volontärer. Därför bjuder in en liten grupp från kommun, region, civilsamhälle, näringsliv till ett forumevent där vi utforskar möjligheter för samverkan och volontärskap i stödet till och omsorgen om äldre.

Andra forumträffen av tre

Första forumträffen hade tema ‘Digital stad för välmående och självständiga äldre’, andra träffen har tema ‘Volontärskap och engagemang för välmående och självständiga äldre’ och den tredje träffen har temat ‘Hälsofrämjande insatser för välmående och självständiga äldre’.

Att säkerställa ‘välmående och självständiga äldre’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civil samhälle och invånare. Det har blivit tydligt att en gemensam riktning är avgörande för att få den typen av samarbete att leda till förändring. Missions orienterade innovation Länk till annan webbplats. är ett arbetssätt som kan skapa dessa förutsättningar och dess metodik har visat sig kunna skapa kraften för storskalig förändring i samhället; det som ibland kallas för transformation Länk till annan webbplats..

Portföljen kommer utgöra arbetet som Samhällskontraktet framförallt driver 2023 inom ramen för ‘välmående och självständiga äldre’.

Förutom riktning handlar forumträffarna om att ta fram en portfölj av konkreta och sammanvävda initiativ som ska leda de två städerna närmare dessa ‘samhällsmål’.

Vill du veta mer, kontakta asa.oberg@mdu.se