Maincontent

Samhällslabb för undervisande personal om utmaningsdrivna projekt för studenter 2023

Datum 2023-02-15 09:00 - 13:00
Plats Campus Mälardalens universitet, lokalen My

Samhällskontraktet är en progressiv samverkansarena där Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun och Västerås stad arbetar för att utforska och hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar inom fokusområdena Alla klarar skolan samt Välmående och självständiga äldre. Nu bjuder vi in dig som undervisande personal att bidra med dina tankar och kunskap om hur vi bedriver utmaningsdrivna projekt inom dessa
fokusområden tillsammans med studenter 2023.

Två delar står i fokus för dagen:

Hur kan vi arbeta med utmaningsdrivna projekt inom utbildningsprogram 2023?
Hur kan vi möjliggöra för studenter från olika program att tillsammans med varandra arbeta med samhällsutmaningar 2023?

Under dagen tar vi avstamp i Mälardalens universitets vision, mål och strategi där det bland annat finns följande att läsa:
Våra studenters och doktoranders förmågor att bidra till ett hållbart samhälle är högt värderade av det omgivande samhället.
Integrera inslag med fokus på samhällsutmaningar i alla utbildningsprogram.

Syftet med dagen

Att komma igång med att ge studenter möjlighet att använda och utveckla sina kunskaper och färdigheter i samproduktion med olika aktörer från samhället under
utmaningsdrivna projekt.

För den vetgirige som vill förbereda sig med lite läsning

Du som är intresserad av att läsa lite om ämnet utmaningsdriven utbildning inför dagen finns här en länk till en reflektion: Utmaningen med utmaningsdriven utbildning.
https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1060/3202 Länk till annan webbplats.

Anmälan

Via länken https://mdh.mira.se/Events/2004/Apply Länk till annan webbplats.
Anmäl dig senaste två dagar innan. Vi bjuder på vegetarisk lunch och fika.

Frågor?

Kontakta Johannes Wretljung Persson

 

Under labbet undersöker vi hur vi kan öka studenter möjlighet att använda och utveckla sina kunskaper och färdigheter i samproduktion med olika aktörer från samhället under utmaningsdrivna projekt.