Maincontent

Forumträff Hälsofrämjande insatser för välmående och självständiga äldre

Datum 2023-04-05 07:30 - 12:00
Plats Valvet, Eskilstuna

Att arbeta förebyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Genom att upprätthålla en hälsosam livsstil och förebygga hälsoproblem kan man främja friskare åldrande, öka livskvaliteten, reducera sjukvårdskostnader och göra så att individen behåller sin självständighet längre.

Därför bjuder in en liten grupp från kommun, region, civilsamhälle, näringsliv till ett forumevent.

Tredje forumträffen av tre

Första forumträffen hade tema ‘Digital stad för välmående och självständiga äldre’, andra träffen hade tema ‘Volontärskap och engagemang för välmående och självständiga äldre’ och den tredje träffen har temat ‘Hälsofrämjande insatser för välmående och självständiga äldre’.

Att säkerställa ‘välmående och självständiga äldre’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civil samhälle och invånare. Det har blivit tydligt att en gemensam riktning är avgörande för att få den typen av samarbete att leda till förändring. Missions orienterade innovation Länk till annan webbplats. är ett arbetssätt som kan skapa dessa förutsättningar och dess metodik har visat sig kunna skapa kraften för storskalig förändring i samhället; det som ibland kallas för transformation Länk till annan webbplats..

För att kunna ta oss närmare denna typen av mål kommer det krävas olika typer av initiativ över tid. För att identifiera dessa och förstå dess relationer kommer vi arbeta med en
portföljlogik Länk till annan webbplats. som blir allt vanligare i arbetet med transformation.

Portföljen kommer utgöra arbetet som Samhällskontraktet framförallt driver 2023 inom ramen för ‘välmående och självständiga äldre’.

Förutom riktning handlar forumträffarna om att ta fram en portfölj av konkreta och sammanvävda initiativ som ska leda de två städerna närmare dessa ‘samhällsmål’.

Vill du veta mer, kontakta asa.oberg@mdu.se