Maincontent

Goda innovationsexempel pitchevent:
Integration

Datum 2023-05-30 15:00 - 16:00
Plats Online via Teams

Integration är ett utmaningsområde som är av stor betydelse för samhället. Många människor runt om i världen lever i dag i en kulturellt mångfaldig miljö, där det är viktigt att hitta sätt att skapa ett sammanhang och en gemenskap för alla människor. Integration handlar om att skapa en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna och där alla har möjlighet att bidra till samhällets utveckling. Området handlar om hur vi genom att främja språket och kulturella utbyten kan främja tolerans och respekt, hur vi genom att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter och genom att skapa ett socialt sammanhang för alla människor kan skapa en mer jämlik och inkluderande samhälle.

Om eventet

Många kommuner arbetar med innovativa lösningar på de utmaningar de står inför, och om en hittar en lösning som är till nytta för en kommun är det troligt att den också kan vara till nytta för flera. Samhällskontraktet och Helsingborgs stad bjuder in till dessa digitala event i ett försök att öka transparensen av vad som händer inom en mängd olika områden.


Anmäl dig här. Länk till annan webbplats.


Om du har ett exempel på en innovativ lösning som implementerats i en kommun som du skulle vilja pitcha kontakta samhallskontraktet@mdu.se