Maincontent

Goda innovationsexempel pitchevent:
Klimat och hållbara samhällen

Datum 2023-04-25 15:00 - 16:00
Plats Online via Teams

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna för vår planet idag. För att möta denna utmaning krävs innovativa lösningar inom många olika områden, inklusive hållbart samhällsbyggande, stadsplanering som främjar välmående, förbättrad fysisk och mental hälsa, främjande av hälsosamma beteenden och hållbarhet. Det handlar om att skapa en hållbar framtid för alla människor och att ta ansvar för vår påverkan på miljön. Genom att arbeta tillsammans och utveckla innovativa lösningar kan vi bidra till att bromsa klimatförändringarna och skapa en mer hållbar och rättvis värld för framtida generationer.

Om eventet

Många kommuner arbetar med innovativa lösningar på de utmaningar de står inför, och om en hittar en lösning som är till nytta för en kommun är det troligt att den också kan vara till nytta för flera. Samhällskontraktet och Helsingborgs stad bjuder in till dessa digitala event i ett försök att öka transparensen av vad som händer inom en mängd olika områden.


Anmäl dig här. Länk till annan webbplats.


Om du har ett exempel på en innovativ lösning som implementerats i en kommun som du skulle vilja pitcha kontakta samhallskontraktet@mdu.se