Maincontent

Föreläsning: Hur får vi fler att aktivt välja rörelse varje dag livet ut? Från fysisk aktivitet till ‘physical literacy’

Datum 2023-09-11 15:15 - 17:00
Plats Campus Eskilstuna rum C1-007 (mittemot restaurangen på bottenplan)

-  Från fysisk aktivitet till ‘physical literacy’ och dess stora effekter för individer och samhälle

Samhällskontraktet bjuder in dig till en unik föreläsning med den världsledande kanadensiska forskaren - Dr. Dean Kriellaars. De senaste årtioendena har Dr. Kriellaars arbetat med forskare, organisationer, städer och länder världen över för att öka medvetenheten och förståelsen kring hur vi kan få människor att vilja röra sig hela livet genom att skifta fokuset från fysisk rörelse till ‘Physical Literacy’. Nu kommer han till Mälardalens Universitet för att berätta om vad 'Physical Literacy’ är, vilka effekter som forskningen har kunnat visa på samt hur olika platser i världen har utvecklat kontexter för att främja fysisk literacitet.

En pionjär inom ämnet

När Dr. Kriellaars började forska inom ämnet ‘Physical Literacy’ var fokuset på fysiska förmågor och hur de skapar motivation och därigenom aktivt deltagande i fysisk rörelse. Sedan dess har han drivit utvecklingen av en alltmer holistisk bild av ‘Physical Literacy’ där fokuset idag är på individens relation till fysisk rörelse, ett perspektiv som kräver tvärvetenskap. Han är särskild känd för att ha medverkat till framtagandet av ‘the physical literacy motor’ och för att ha myntat uttrycket “physical literacy brings everyone to the table”.

Stödjer utvecklingen av svensk forskning inom ämnet

Det senaste året har Dr. Kriellaars arbetat med Samhällskontraktet för att ge stöd och råd kring hur svensk forskning inom ‘Physical Literacy’ kan byggas upp. Idag saknas det forskning inom ämnet i Sverige. MDU har en unik möjlighet att arbeta nära regioner, kommuner och civilsamhälle för att utveckla förståelsen kring ämnet i en svensk kontext. Under föreläsningen kommer ni även få en inblick i vad som sker på MDU i samverkan med regioner och kommuner för tillfället.

Vi vill även passa på att tacka Johannes Hedlund på Region Sörmland som det senaste årtiondet arbetat för att ta ‘physical literacy’ till Sverige. Det är tack vare Johannes som Dr. Kriellaars nu kommer till Sverige och Eskilstuna.

15.15 dörrarna öppnar

15.30-16.30 föreläsning

16.30-17.00 öppet samtal

Vill du delta? Anmäl dig här. Länk till annan webbplats.