Maincontent

Att främja barn och ungas psykiska hälsa

Vi hör ständigt att fler mår dåligt, men samtidigt har vi blivit bättre på att prata om och uppmärksamma psykisk ohälsa. Kunskapen om olika sjukdomar, funktionsvariationer och orsaker till depressioner och nedstämdhet är i dag betydligt större än för bara några decennier sedan. Det är i dag heller inte lika skamfyllt att må dåligt och be om hjälp som tidigare. Samtidigt som det blir bättre måste vi fundera på om det finns andra (nya?) vägar att få hjälp innan situationen gått så långt så att det behövs kontakt med psykiatrin. Därför ställer vi oss frågan: Vilka faktorer är det som främjar psykisk hälsa hos barn och unga?