Maincontent

Hur påverkas barn och ungas livsvillkor av coronapandemin

Första sändningen tar avstamp i situationen vi befinner oss nu och ställer frågan: Hur påverkas barn och unga av coronapandemin? Programmet stannar upp i de utmaningar som börjar gestalta sig här och nu och de konsekvenser som kan spås på sikt. Men sätter även ljuset på fördelar och potential i det vi gemensamt går igenom.