Maincontent

Nyheter

 • Se webbinarium Fik@rummet

  Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola, berättar om projektet Fik@rummet som utvecklar och testar välfärdsteknik som ska minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet. Webbinariet sändes 3 november 2020 men går att se i efterhand här.
 • Digitalt fikarum får 1 miljon i Vinnovastöd

  Samhällskontraktet finansierade projektet Fik@rummet, digitalt fikarum för minskad ensamhet hos äldre, har fått stöd från Vinnova. Det innebär en fortsatt utveckling av fler funktioner och lansering till alla Sveriges kommuner.
 • Se alla Inkludera Mera program igen

  Ta del av hela programserien Inkludera Mera 2020 som i år tog ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat och sändes i form av ett antal TV-program med gäster i studion och förinspelade reportage.
 • Samhällskontraktet under transformation

  Sedan 2009 då Samhällskontraktet bildades har villkoren och utmaningarna för kommuner och regioner förändrats. Samhällskontraktets styrelse beslutade under 2019 att ett omfattande omtag ska göras av samverkansarenan för att den bättre ska svara mot de välfärdsutmaningar som Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Västmanland och Region Södermanland står inför.
 • Rädsla och dålig belysning hindrar unga från att röra på sig

  Oro för den personliga säkerheten, bristfällig belysning och dåligt underhållna gång- och cykelbanor hindrar ungdomars fysiska aktivitet i områden med låg socioekonomisk status. Det visar ett Samhällskontraktet-projekt som genomförts i Västerås.
 • Föreläsning om forskning och evidens

  Forskning och evidens kring hjälpmedel har idag en stor betydelse vid införande av nya produkter eller för beslut om att lyfta ur produkter ur sortiment. På Hjälpmedelscentrum i Västerås anordnades en utbildningsdag i november 2020 med fokus på forskning och evidens som ett första steg i att öka kompetensen och förståelsen kring forskning och evidens hos medarbetarna.
 • Lärarassistenten - en ny art i skolans ekosystem

  MKL arrangerar rådslag som en mötesplats kring frågor om kompetensförsörjning av personal till förskola och skola. Det tredje rådslaget i ordningen skedde online den 25 september med temat lärarassistenter och andra yrkesgrupper i skolan. Per Lindqvist, gästprofessor vid UKK berättade om sin forskning om lärares arbete och avlastande funktioner i skolan.
 • Jämlik hälsa viktigt i coronatider

  När Inkludera Mera sände sitt första av tre planerade avsnitt låg fullt fokus på hur coronakrisen påverkar barn och unga. Både positiva och negativa sidor av krisen diskuterades i det timmeslånga programmet där sakkunniga, forskare och ungdomar kom till tals.
 • Följande projekt stöds med Samverkanscheckar

  Samhällskontraktet utlyser årligen medel för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom området hälsa och välfärd. Utlysningen ger möjlighet för minst tre projekt att få samverkans- och utvecklingsbidrag, så kallade Samverkanscheckar värda 50 000 – 100 000 kronor, en check per projekt. Nu har hela 5 projekt beviljats medel.