Maincontent

Alva Myrdal professur

Samhällskontraktet finansierar gästprofessorer till Alva Myrdals minne. Professorn vill hedra hennes gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör.

Interationellt erkänd

Innehavaren av gästprofessuren är en internationellt etablerad och välrenommerad professor med forskning inom ett eller flera av områdena välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor.


Samhällskontraktet finansierar gästprofessorer för att hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör.


Teman pojkars skolresultat och välfärdsteknik

2020 - 2021 kommer två gästprofessorer att gästa vår region och under 3 terminer utveckla kunskap som gynnar Samhällskontraktets parter. Teman för 2020-2021 är Pojkars skolresultat och Välfärdsteknik.


Gästprofessuren 2020-2021

Abby King

Professor i Health Research and Policy vid Stanford University, USA.

Abby Kings forskning fokuserar på utveckling, utvärdering av folkhälsoåtgärder för att minska kronisk sjukdom i USA och globalt. Hennes nuvarande forskning fokuserar bland annat på evidensbaserade ingripanden genom användning av toppmodern kommunikationsteknik; samhällsbaserade deltagande forskningsperspektiv för att ta itu med hälsoskillnader bland missgynnade grupper; och politiska strategier för hälsofrämjande insatser.

Abby King är initiativtagare till ”Our Voice Citizen Science Initiative”, en typ
av medborgarforskning för att stärka medborgarna, och speciellt uppmuntra
marginaliserade grupper i samhället, att föra fram sin röst för att få till en
förändring på samhällsnivå.

Kenneth Redekop

Docent i Health technology assessment vid Erasmus University Rotterdam.

Kenneth Redekop är en internationellt erkänd forskare som för närvarande tjänstgör som docent vid Erasmus School of Health Policy and Management vid Erasmus University, i Nederländerna. Redekop är även chefredaktör för en internationell vetenskaplig tidskrift - Health Policy and Technology. Redekop har mer än 25 års erfarenhet av hälsoteknikbedömning, hälsovårdstjänster, observationsforskning och kliniska prövningar.