Maincontent

Core Team

Utifrån styrelsens prioriterade områden väljer Core Team ut vilka mål och delmål i Agenda 2030 som ska hanteras av Samhällskontraktet.

Core Team består av:

Rasmus Person, Förvaltningsdirektör Skultuna kommundelsförvaltning, Västerås stad
Johan Lindström, förvaltningschef vård och omsorg, Eskilstuna kommun
Helena Jerregård, vice-rektor för samverkan, MDH
Katarina Bergkvist, Verksamhetschef Näringsliv och arbetsmarknad,
Region Sörmland
Sopfie Andersson, hållbarhetschef, Region Västmanland

 

Core Teams uppdrag

  1. Operativ möjliggörare och beredningsgrupp till styrelsen
  2. Sorterar, analyserar och prioriterar gemensamma komplexa samhällsutmaningar
    som identifieras av varje part inom SKs fokusområden.
  3. Verkar aktivt för att SK drivs utifrån framtagen vision, mission, fokusområden och
    styrande perspektiv.
  4. Skapar förutsättningar, möjliggör, prioriterar och stödjer SKs verksamhet till att bli
    operativt framgångsrik.