Maincontent

Core Team

Utifrån styrelsens prioriterade områden väljer Core Team ut vilka mål och delmål i Agenda 2030 som ska hanteras av Samhällskontraktet.

Core Teams uppdrag är att vara beredningsgrupp till styrelsen och en operativ möjliggörare för Samhällskontraktets verksamhet.

Core Team verkar i tre grupperingar:

 • Som om helhet
 • Som beredningsgrupp till styrelsen
 • Uppdelat på de två fokusområdena


Uppdrag Core Team som helhet:

 1. Sortera, analysera och prioritera gemensamma komplexa samhällsutmaningar som identifieras av varje part inom fokusområden. Besluta och följa upp framtagna utmaningar (formulerade i missions). Bidra med att ge relevant input kring parternas strategiska fokus och behov kopplat till deras utmaningar och Samhällskontraktets fokusområden.
 2. Verka aktivt för att Samhällskontraktet drivs utifrån framtagen vision, mission, fokusområden och styrande perspektiv.

Hela Core Team träffas två gånger per år.

Uppdrag beredningsgrupp till styrelsen

 1. Bereda inför styrelsen
 2. Agera stöd till processledaren i övergripande frågor

Representanter:

Christin Tjärnheden, Västerås stad

Anna-Marie Giotas Sandquist, Eskilstuna kommun

Anna Letterstål, MDU

Uppdrag Core Team uppdelat i de två fokusområdena

 1. Skapa förutsättningar, möjliggöra, prioritera och stödja verksamheten till att bli operativt framgångsrik.
 2. Säkra att intern prioritering av komplexa samhällsutmaningar görs utifrån vision, mission, fokusområden och styrande perspektiv och lyfts till Samhällskontraktet.
 3. Ansvara för att löpande kommunikation förmedlas och sprids från och till den egna organisationen kopplat till Samhällskontraktets verksamhet. Att kommunikation når relevanta målgrupper samt att göra erbjudandet känt inom egna organisationen.
 4. Skapa förutsättningar att rätt kompetenser och övriga resurser tillgängliggörs för Samhällskontraktets verksamhet.

Representanter fokusområde 1:

Åsa Lundqvist, Rasmus Person, Lenny Hallgren, Christina Klang, Västerås stad

Ingrid Sköldmo samt ev ytterligare ansvarig nyckelperson, Eskilstuna kommun

David Carlsson, MDU

Representanter fokusområde 2:

Christine Wäneskog och Anne Almqvist, Västerås stad

Johan Lindström samt ev ytterligare ansvarig nyckelperson, Eskilstuna kommun

Petra Heideken Wågert, MDU