Maincontent

Föreläsning om forskning och evidens på Hjälpmedelscentrum i Västerås

Forskning och evidens kring hjälpmedel har idag en stor betydelse vid införande av nya produkter eller för beslut om att lyfta ur produkter ur sortiment. På Hjälpmedelscentrum i Västerås anordnades en utbildningsdag i november 2020 med fokus på forskning och evidens som ett första steg i att öka kompetensen och förståelsen kring forskning och evidens hos medarbetarna. Christine Gustafsson (Kvalitets- och utvecklingschef i Eskilstuna kommun och docent på Mälardalens högskola) gav dagens föreläsning för ca 30 personer verksamma som hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker samt personal som arbetar med verksamhetsstöd. Se föreläsningen nedan.