Maincontent

Inkludera Fredag

Hur kan vi arbeta på nya sätt för att förstå och lösa samhälleliga utmaningar idag och i framtiden? Hur ser vi till att innovation och samverkan skapar nytta för samhället?

Välkommen till Inkludera Fredag!

Under ett antal fredagar hålls Inkludera Fredag kl 8:15 – 9:00.
Det är ett öppet forum och innehållet baseras dels på intervjuer med tankeledare inom relevanta områden och på delaktighet. Här kan du se tidigare program och anmäla dig till kommande Inkludera Fredag.

Se programmet igen: Nya Samhällskontraktet

Vad är nya Samhällskontraktet? Hur ser erbjudandet ut? Och hur får vi maximalt värde ut av vår gemensamma arena?

Se programmet igen: Agenda 2030 och komplexa samhällsutmaningar

Hur kan vi arbeta på nya sätt för att förstå och lösa och samhälleliga utmaningar idag och i framtiden? Hur ser vi till att innovation och samverkan skapar nytta för samhället?

Se programmet igen: Vår tids stora samhällsomdaning - hur bygger vi ett samhälle tillsammans

Hur skapar vi det hållbara, trygga och inkluderande samhället där vi arbetar tillsammans över organisationsgränser?

Se programmet igen: Innovativ samproduktion och systemförändring

Samhällskontraktet har en mission att tillsammans utforska och lösa komplexa samhällsutmaningar genom en innovativ samproduktion mellan Samhällskontraktets parter, invånare, civilsamhälle och näringsliv. Hur gör vi det?

Anmäl dig till Inkludera Mera - Innovationskultur och partnerskap

Fredag den 20 augusti har Inkludera Fredag temat Innovationskultur och partnerskap.

Agenda 2030-samordnaren om omställningen till ett hållbart samhälle

Gabriel Wickström är nationell samordnare för Agenda 2030. Hans jobb går ut på att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. Ta del av hans tankar om vad vi behöver göra för att uppnå ett hållbart samhälle.