Maincontent

Fokusområde Nära vård och välfärdsteknik

Samhället står inför stora komplexa problem som måste lösas för att våra barn och barnbarn ska ha tillgång till samma välfärd som vi har idag. Dels har vi den demografiska utmaningen, att vi blir allt fler äldre och att vi har allt färre som arbetar inom vården och omsorgen. Vi mår även sämre, både mentalt och fysiskt. Så att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Här kan du läsa om våra initiativ som är på gång inom utmaningsområdet Nära vård inklusive välfärdsteknik.

‘VÄLMÅENDE OCH SJÄLVSTÄNDIGA ÄLDRE’ - en missionsorienterad forumserie

Att möjliggöra för ‘välmående och självständiga äldre’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civilsamhälle och invånare. Detta är en missionsorienterad forumserie som där vi samproducerar kring hur vi tar vi oss an denna komplexa samhällsutmaning.

Inspirationsmaterial med koppling till Välmående äldre

Att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Här kan du få inspiration och konkreta verktyg.