Maincontent

Fokusområde Skolresultat

Alltför många av våra barn och unga upplever ohälsa, brist på trygghet och klarar inte av skolan. Vi vet att just att få godkända betyg i skolan är en avgörande faktor i att klara av livet.

När det gäller ambitionen att 'alla klarar skolan' tittar vi på de faktorer som bidrar till förbättrade skolresultat och i slutändan möjligheten att uppnå sin fulla potential genom hela livet. Det handlar inte enbart om hur själva skolan fungerar, utan om hur vi kan skapa förutsättningar för våra barn och unga att klara skolan, känna sig trygga och må bra. Vi måste tillsammans, över gränser och ibland i helt nya konstellationer, arbeta för att säkerställa att våra barn och unga får jämlika förutsättningar till hälsa, trygghet och lärande. Här kan du läsa mer om våra initiativ som är på gång inom utmaningsområde Skolresultat.

‘ALLA KLARAR SKOLAN’ - en missionsorienterad forumserie

Att säkerställa att ‘alla klarar skolan’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civil samhälle och invånare. Det har blivit tydligt att en gemensam riktning är avgörande för att få den typen av samarbete att leda till förändring. Missions orienterade innovation är ett arbetssätt som kan skapa dessa förutsättningar och dess metodik har visat sig kunna skapa kraften för storskalig förändring i samhället; det som ibland kallas för transformation.

Cornerstone indicators

Vad är ett välmående Skultuna och hur kan vi skapa indikatorer som visar att samhällsutveckling rör sig i den riktningen? Hur kan dessa indikatorer samtidigt vara intuitiva och relaterbara för vem som helst i Skultuna? Det är detta som initiativet Cornerstone Indicators handlar om.