Maincontent

Fokusområde Välmående och självständiga äldre

Samhället står inför stora komplexa problem som måste lösas för att våra barn och barnbarn ska ha tillgång till samma välfärd som vi har idag. Dels har vi den demografiska utmaningen, att vi blir allt fler äldre och att vi har allt färre som arbetar inom vården och omsorgen. Vi mår även sämre, både mentalt och fysiskt. Så att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Här kan du läsa om våra initiativ som är på gång inom utmaningsområdet Välmående och självständiga äldre.

Hälsofrämjande team

Sveriges välfärdsutmaningar kräver en omställning till nära vård som är hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt. Eskilstuna kommun har tagit sig an denna utmaning genom att initiera Hälsofrämjande team, ett förändrat arbetssätt i hemtjänsten som syftar till att främja hälsa och livskvalitet hos personer med behov av stöd från kommunen som bor kvar i sitt eget hem.

Framtidens äldreboende

Framtidens äldreboende handlar om hur vi tillsammans kan identifiera och utforska möjligheter för innovation som på kort tid kan planeras och implementeras för at öka både personalens och brukarnas välbefinnande i det nya SÄBO i Västerås.

Robotisering av hem

I samarbete med Robotdalen testar vi gränserna för dagens teknologi inom robotik och förutsäga dess potential för de kommande fem åren. Men frågan är om det är värt att satsa på teknologin redan nu eller om vi bör avvakta utvecklingen? I denna studie utforskar vi för- och nackdelar med att investera i robotik idag och diskuterar möjliga framtida utmaningar och möjligheter för denna teknologi.

Minilabb ofrivilligt ensamma äldre

Studenter från Mälardalens universitet övar på att ta fram lösningar på komplexa utmaningar. Genom att möta problemägare med utmaningar kopplat till ensamma äldre får studenterna en unik möjlighet att praktisera idéutveckling och problemlösning i verkliga situationer.

Måltider och möten

I initiativet Måltider och möten tittar vi på hur vi kan hitta nya, innovativa lösningar för att uppfylla äldre personers behov av måltider, självständighet och gemenskap. Lösningarna som utvecklas genom detta initiativ kommer att inriktas på att öka välmåendet och självständigheten för seniorer och målet är att skjuta upp behovet av hjälp och stöd från vård- och omsorgstjänster.

Inspirationsmaterial med koppling till Välmående äldre

Att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Här kan du få inspiration och konkreta verktyg.

Öppen verkstad Välmående och självständiga äldre

Samhällskontraktet har börjat utforska och testa hur ett co-work kan skapas för personer som arbetar med samma samhällsmål.