Maincontent

Samhällskontraktets Framtidsarena för barn och unga

Plaza i Skrapan, Västerås, den 9–13 maj

Samhällskontraktets Framtidsarena ger invånare, kommunen, civilsamhället, näringslivet och akademin en unik möjlighet att mötas över gränser.

Under en vecka kraftsamlade vi för att våra barn och unga ska må bra, klara av skolan och uppnå sin fulla potential. Till vår hjälp hade vi några av landets främsta innovations- och processledare, ämnesexperter och forskare. Under veckan utforskade vi utmaningar genom kreativa arbetssätt, tog fram idéer och förslag på hur vi kan skapa bättre förutsättningar för barn och unga. Här är allas röst och erfarenhet lika mycket värd! Många av programpunkterna sändes digitalt och dessa kan du ta del av här under.

Dela med dig av dina tankar

Under veckan samlade vi tankar, insikter och idéer från talare och publiken i Samhällshubben. Samhällshubben är vår digitala innovationsplattform där vi bjuder in medarbetare och invånare att bidra in i våra aktuella utmaningar. Besök Samhällshubben och läs andras tankar och lämna eller kom med egna tankar. Du kommer till Samhällshubben här. Länk till annan webbplats.

Kom, delta och gör skillnad! – Tillsammans får vi saker att hända!


Inspirationsföreläsning med Emma Leijnse - Hur skapar vi förutsättningar för barn och ungas framtid?

En inspirerande föreläsning med journalisten och författaren, Emma Leijnse, som livesändes på Samhällskontraktets Framtidsarena för barn och unga.

Panelsamtal: Mina barn och andras ungar - kan vi skapa jämlika förutsättningar?

Hur skapar vi ett samhälle där alla barn och unga får möjlighet att uppnå sin fulla potential? Är det ens möjligt, eller får vi leva med att vissa tappas bort längs vägen? Här synliggörs de största utmaningarna och vi diskuterade hur vi tillsammans kan skapa förändring.

Reflekterande samtal - vad står i vägen och hur gör vi på annat sätt?

En barnläkare, en forskare i pedagogik, en innovationsexpert, en lärare och ett par ungdomar reflekterade vad som står i vägen för att barn och unga ska få jämlika förutsättningar att uppnå sin fulla potential.

Panelsamtal: På glid - hur fångar vi upp i tid?

Alltför många barn och unga upplever ohälsa, brist på trygghet och klarar inte av skolan. Vi behöver tillsammans stärka vår förmåga att utgå från barnet och sätta in rätt insatser i rätt tid. Här har vi fokus på samverkan, olika perspektiv och goda exempel.

Hur bygger vi social trygghet för alla?

Sveriges regering har fastslagit ett övergripande mål om minskad segregation, jämlika uppväxtvillkor och goda livschanser för alla. Här lyfte vi frågan med särskilt fokus på familjen, skolan och civilsamhällets roll. Föreläsning av Mary Juusela, en av Sveriges ledande experter inom human hållbarhet, värdegrund och tolerans följt av panelsamtal.

Open innovation - en kreativ workshop där vi tillsammans skapar möjligheter för jämlika förutsättningar

Öppen innovation var en kreativ workshop där deltagarna fick tänkta fritt, kreativt och komma med sina bästa idéer. Ta del av resultaten på vår digitala innovationsplattform Samhällshubben.

Demokrati 2.0 - Det trygga hållbara samhället bygger vi tillsammans, men hur?

De samhällsutmaningar som står i vägen för att våra barn och unga ska få jämlika förutsättningar till hälsa, trygghet och lärande är komplexa. Vi behöver skapa lösningar tillsammans, över gränser och med dem de är till för. Här får vi kunskap och inspiration samt fördjupar dialogen om hur vi bygger det demokratiska samhället. Tillsammans.

Hur påverkar utemiljön barns möjlighet att utvecklas till sin fulla potential?

Här lyfte vi vikten av rörelserikedom för alla barn. Hur bygger vi skolgårdar som främjar skolresultat, trygghet och välbefinnande? Och minst lika viktigt, hur säkrar vi medskapande tillsammans med barnen.

Samhällskontraktet SUMMIT

Vad kan man åstadkomma under en veckas intensivt och kreativt skapande? Allt i syfte att bidra till att våra barn och unga ska må bra, klara av skolan och uppnå sin fulla potential. Ta del av resultaten från Framtidsarena för barn och ungas kreativa processer. anmäl dig här.

Engagera dig

Samhällshubben är vår digitala innovationsplattform där vi bjuder in medarbetare och invånare att bidra in i våra aktuella utmaningar. Vi är tacksamma om du vill bidra med dina tankar, din kunskap eller dina berättelser.