Maincontent

Samhällskontraktets Framtidsarena för barn och unga

Vi ses på Plaza i Skrapan, Västerås, den 9–13 maj

Samhällskontraktets Framtidsarena ger invånare, kommunen, civilsamhället, näringslivet och akademin en unik möjlighet att mötas över gränser.

Nu kraftsamlar vi för att våra barn och unga ska må bra, klara av skolan och uppnå sin fulla potential. Till vår hjälp har vi några av landets främsta innovations- och processledare, ämnesexperter och forskare. Under veckan kommer vi genom kreativa arbetssätt att utforska utmaningar, ta fram idéer och förslag på hur vi kan skapa bättre förutsättningar för barn och unga. Här är allas röst och erfarenhet lika mycket värd!Allt är kostnadsfritt och många programpunkter sänds även digitalt.

Obs! Länk till livesändning: Samhällskontraktets Framtidsarena för barn och unga

Kom, delta och gör skillnad! – Tillsammans får vi saker att hända!


Måndag 9 maj kl 11.30-13.00: Invigning och inspirationsföreläsning med Emma Leijnse - Hur skapar vi förutsättningar för barn och ungas framtid?

Framtidsarenan invigs av kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad, Staffan Jansson och stadsdirektör Helene Öhrling . Därefter följer en inspirerande föreläsning med journalisten och författaren, Emma Leijnse.

Måndag 9 maj kl 13.15-14.00: Mina barn och andras ungar - kan vi skapa jämlika förutsättningar?

Hur skapar vi ett samhälle där alla barn och unga får möjlighet att uppnå sin fulla potential? Är det ens möjligt, eller får vi leva med att vissa tappas bort längs vägen? Här synliggörs de största utmaningarna och vi diskuterar hur vi tillsammans kan skapa förändring.

Måndag 9 maj kl 14.00-15.30: Reflektion - vad står i vägen och hur gör vi på annat sätt?

En barnläkare, en forskare i pedagogik, en innovationsexpert, en lärare och ett par ungdomar reflekterar över föregående samtal och ger sina perspektiv. Vad står i vägen för att barn och unga ska få jämlika förutsättningar att uppnå sin fulla potential? Förbered dig på ett utmanande samtal!

Tisdag 10 maj kl 9.00-10.30: På glid - hur fångar vi upp i tid?

Alltför många barn och unga upplever ohälsa, brist på trygghet och klarar inte av skolan. Vi behöver tillsammans stärka vår förmåga att utgå från barnet och sätta in rätt insatser i rätt tid. Här har vi fokus på samverkan, olika perspektiv och goda exempel.

Tisdag 10 maj kl 10.30-12.00: Hur bygger vi social trygghet för alla?

Här har vi särskilt fokus på familjen, skolan och civilsamhällets roll för social trygghet. Sveriges regering har fastslagit ett övergripande mål om minskad segregation, jämlika uppväxtvillkor och goda livschanser för alla. Medverkar gör bland annat Mary Juusela som gjort en unik studie där hon bott hemma hos 700 familjer.

Tisdag 10 maj 12.00-14.30: Open innovation - en kreativ workshop där vi tillsammans skapar möjligheter för jämlika förutsättningar

En kreativ workshop där du får tänkta fritt, kreativt och komma med dina bästa idéer! Och det tillsammans med andra.

Tisdag 10 maj 15.00-16.00: Kan konsten bidra till lösningar?

Att tänka kreativt – hur enkelt är det egentligen? Med en konstnär och en dansare/koreograf undersöker vi hur vi genom kreativa arbetsmetoder kan tänka tillsammans och utforska de utmaningar vi själva bär på.

Onsdag 11 maj 9.30-11.00: Skolnärvaro i en tid då det larmas om frånvarokaos

Alarmerande rapporter visar att skolfrånvaron i svenska skolor är skyhög. Här bjuder vi in till ett samtal runt lägerelden där vi presenterar påbörjat arbete och fördjupar dialogen om hur vi förstår den här komplexa utmaningen, samt hur vi går vidare med arbetet.

Onsdag 11 maj 13.00-15.30: Demokrati 2.0 - Det trygga hållbara samhället bygger vi tillsammans, men hur?

De samhällsutmaningar som står i vägen för att våra barn och unga ska få jämlika förutsättningar till hälsa, trygghet och lärande är komplexa. Vi behöver skapa lösningar tillsammans, över gränser och med dem de är till för. Här får vi kunskap och inspiration samt fördjupar dialogen om hur vi bygger det demokratiska samhället. Tillsammans.

Onsdag 11 maj från kl 16.00-18.00: Upplev framtiden och anslut till lägerelden.

Riksteatern Västerås tar oss med på en existentiell resa genom en hörlursvandring. Vad händer egentligen när vi tänker på framtiden? Avslutande samtal och reflektion sker runt lägerelden.

Torsdag 12 maj kl 10.00-11.00: Lägereldssamtal om att förstå komplexiteten i ungas vardag

Under en timme möts vi kring lägerelden för att prata om betydelsen av indikatorer som har betydelse för en hälsosam samhällsutveckling för barn och unga. Vi kommer diskutera och tillsammans identifiera dessa indikatorer som kan användas för att förstå komplexiteten, hitta riktning och lära över tid. Timmen kommer hållas av Linnéa Rönnquist från Dark Matter Labs.

Torsdag 12 maj kl 11.30-13.30: Existentiell hälsa - förmågan att tro på och ta vara på livet

Möt forskaren Cecilia Melder som guidar oss till att samtala på djupet genom samtalskort, rektorn Susanna Hodin som berättar om Kopparlundsgymnasiet som satt upp existentiell hälsa på schemat och Niklas Huss, grundare Mind Shift, berättar hur vi rustar människor för hållbart välbefinnande.

Torsdag 12 maj kl 14.00-16.00: Skolans resultat, för vem?

Trots många goda insatser från en pressad lärarkår ökar ungas ohälsa och många barn känner sig pressade av återkommande prov och betoning på mätbara resultat. Men det finns väl fler och viktigare resultat som borde vara skolans mål, eller?

Torsdag 12 maj kl 16.00-18.00: After work med temat Hur rustar vi för framtiden?

Varmt välkommen till årets viktigaste AW! Här höjer vi taket i Sky bar och låter de stora tankarna, nyfikna frågorna och de flödande samtalen ta plats. Inspirerande injektioner kommer att ges under kvällen. Ingen anmälan krävs, men tänk på att det är begränsat antal platser. Vi bjuder på snacks. Dricka köper du i baren.

Fredag 13 maj kl 9.00-11.30: Hur påverkar utemiljön barns möjlighet att utvecklas till sin fulla potential?

Här lyfter vi vikten av rörelserikedom för alla barn. Hur bygger vi skolgårdar som främjar skolresultat, trygghet och välbefinnande? Och minst lika viktigt, hur säkrar vi medskapande tillsammans med barnen.

Fredag 13 maj kl 11.30-13.00: Samhällskontraktet SUMMIT

Vad kan man åstadkomma under en veckas intensivt och kreativt skapande? Allt i syfte att bidra till att våra barn och unga ska må bra, klara av skolan och uppnå sin fulla potential. Här får vi ta del av resultaten. Missa inte den här finalen! Läs mer och anmäl dig här.