Maincontent

Hur påverkar utemiljön barns möjlighet att utvecklas till sin fulla potential?

Glädje att gå till skolan, känsla av sammanhang, mening och möjlighet att utveckla språk, rörelserikedom och omsorg om vår planet. Den fysiska miljön har stor betydelse för att barn ska trivas och känna sig delaktiga och just utemiljön vid skola, som i hög grad är barnens plats, platsen för egna initiativ, lek, behöver ges förutsättning för att vara stimulerande. En naturlig utemiljö kan bli en hävstång för utveckling och lärande, och bidra till hälsa och välbefinnande både nu och i framtiden. Utemiljön vid skola och förskola kanske kan ge alla barn förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential? Här kan du ta del av erfarenheter och få inblick i vilken enorm potential utemiljön kan vara. 

Gästades av:

Johannes Hedlund, strateg på Region Sörmland och driver bland annat projektet FASIS (Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland). Johannes beskriver Physical Literacy (rörelseförståelse) och rörelsens påverkan på både individ och samhälle.

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket, har tagit fram en alldeles ny vägledning för skolors och förskolors fysiska miljöer - hur kan utemiljön bidra till att lyfta hela samhället?

Marie Harlin enhetschef på Teknik o fastighetsförvaltningen Västerås stad och Karolina Öjemalm projektledare Skola Först Strategisk samhällsutveckling Västerås stad berättar om hur barnen gjordes delaktiga i utemiljön i den lokala kraftsamlingen på Önsta Gryta.

Mimmi Beckman, planerare på Örebro kommuns parkenhet som jobbar med förlängda skolgårdar, lekotoper och leklandskap. Hör om Örebros kunskapsresa och varför Mimmi anser att leken är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

Emma Crawley, utvecklare pedagogiska skolgårdar Västerås stad. I Västerås stad, pågår arbete för att utveckla utemiljön runt skolor och förskolor till lärmiljöer och detta har pågått sedan 2012 genom att göra barn delaktiga i miljön, och för att få in barnperspektiv vid nybyggnation - men det finns både utmaningar och möjligheter.