Maincontent

Fredag - Grand finalé

Idag bjuder vi in dig på vår grand finalé där du bjuds in att delta i Inkludera Fredag som pratar om vilka förmågor vi behöver ha för att skapa hållbart samhälle. Vi har även ett samtal om IDG:r (Inner development goals - ett ramverk av inre förmågor som är viktiga för att nå de Globala Målen. Du är inbjuden att bidra med tankar och erfarenheter kring vilka förmågor som är mest väsentliga att utveckla. Vi kommer även prata om innovation och avsluta med ett event där du bland annat får ta del av innovativa idéer från veckan. Möjlighet finns att delta digitalt.

Inkludera Fredag - Medmänsklighet och empati – gångbara valutor i framtidens samhälle? kl 8.00-9.00

I vår strävan i att ställa om till ett hållbart samhälle ställs helt nya krav morgondagens medarbetare och chefer. Vilka är dessa förmågor och hur utbildar vi för att säkerställa att rätt kompetens och förmåga finns där den behövs?

Alla är vi ledare i omställningen till en hållbar värld kl 9.30 -11.00

Ta del av och bidra till ett mycket spännande samtal som vänder ljuset inåt och sätter vår inre mänskliga utveckling i fokus.

Samhällsstudion kl. 11.00-11.15

Programledaren Emma Mossberg guidar genom veckans spännande event.

Så lyckas vi med innovation med människan i centrum kl. 11.15-12.45

Samhällskontraktets mission är att lösa komplexa samhällsutmaningar genom en innovativ samproduktion mellan offentliga parter, akademi, civilsamhälle, näringsliv och invånare. Vi ställer oss frågan: Hur lyckas vi med det?

Framtidsarenan SUMMIT kl 13.00-15.00

Vad kan man åstadkomma under en veckas intensivt och kreativt skapande? Allt i syfte att bidra till livslång hälsa och välbefinnande. Här får vi ta del av resultaten. Missa inte den här finalen!