Maincontent

Inkludera Fredag: Medmänsklighet och empati – gångbara valutor i framtidens samhälle?

För att klara av framtidens vård och omsorg sägs att det är helt avgörande med effektiviseringar, välfärdsteknik och vårdrobotar. I samhällsdebatten talas det om artificiell intelligens och maskiner som blir allt smartare. Vi ställer oss frågan om människans plats i ekvationen - behöver människan vara än mer människa? Har de mänskliga förmågorna blivit allt viktigare?

Välfärdsteknik är bra. Och viktigt. Det är vi överens om, men kan vi lyfta på andra perspektiv som utmanar inte bara framtidens vård och omsorg, utan kanske hela samhället. Kan vi säkra att tekniken kliver in där människan inte behövs? Så att människan i vården eller i samhällssystemet tillåts bidra med det hon är bra på och det som ger mening, både för den som utför och den som tar emot.

Med oss i Inkludera Fredag har vi fyra personer som delar med sig av sitt spännande och utmanande perspektiv. Dessa personer kommer kort att presentera sina vassa spaningar och tankar utifrån vetenskap och erfarenhet. Sedan kommer det att ske ett samtal. Du kan aktivt vara med och reflektera eller ställa frågor. Det går också bra att bara lyssna in och sparras

Inbjudna talare:

Åsa Öberg

Åsa Öberg

Åsa Öberg, är doktor i Innovation och design från MDH och har lett arbetet med att ta fram en ny målbild för vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. Arbetet bygger på internationell forskning både från näringsliv och samhälle om hur organisationer kan skapa meningsfulla innovationer. Genom att starta i medarbetarnas drivkrafter och sedan koppla på brukarperspektiv, anhöriga och andra aktörer i samhället har en mängd idéer växt fram. Bland annat de nya tjänster och roller som behövs i framtidens vård och omsorg. Vad gör t ex ett livslots, AI-coach eller en Teknisk undersköterska?

 

 

Kamran Namdar

Kamran Namdar

Kamran Namndar, lektor i pedagogik vid MDH, vilka transformativa förmågor kommer vara avgörande hos studenter och medarbetare för att ställa om till ett tryggt och hållbart samhälle?

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Hoppe

Magnus Hoppe


Magnus Hoppe, docent i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning. Under torsdagen ledde Magnus en workshop med titeln "Hållbarhetens kompetenser", som vände sig till personer som vill samverka mellan olika typer av organisationer för att på så sätt få nya perspektiv och idéer om hur man kan utveckla dig själv, sina arbetsuppgifter och sin organisation. Här berättar han kort om resultatet från föregående dag. 

Magnus Werner

Magnus Werner

Magnus Werner

Magnus Werner leder dagens programpunkt. Han arbetar som inflytandekoordinator Sörmland Regionen och kommunerna i samverkan för ökad psykisk hälsa. Han föreläser flitigt om olika aspekter av psykisk ohälsa på sin fritid.

Magnus har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och suicid. Han drabbades av sin första depression när han började skolan och har varit bipolär sedan sena tonåren.
 

 

 

Tid

Fredag 10 december klockan 8.00 -9.00 inklusive frukost. Sändningen startar 8:15

Plats

Mälardalens högskola Eskilstuna, ingång Drottninggatan. IDTs studio.

Anmälan

Anmäl dig här. Det är gratis. Länk till annan webbplats.

I Inkludera Fredag diskuterar vi olika perspektiv på framtidens förmågor.