Maincontent

Så lyckas vi med innovation med människan i centrum

Samhällskontraktets mission är att lösa komplexa samhällsutmaningar genom en innovativ samproduktion mellan offentliga parter, akademi, civilsamhälle, näringsliv och invånare. Vi ställer oss frågan: Hur lyckas vi med det?

För att skapa ett tryggt och hållbart samhälle krävas förändring och innovation på flera nivåer. Ett samhälle som ger förutsättningar för livslång hälsa och välbefinnande hos sina invånare. Det här är vad Samhällskontraktet strävar efter. Helt avgörande är att det är människor som driver den här förändringen.

Här bjuds du in till ett inspirerande och konkret samtal med två av Sveriges främsta innovationsexperter. En forskare i framkant och en praktiker som lett stora innovationsprocesser. Du får även få ta del av en presentation från Dark Matter Labs som arbetar globalt med progressiva universitet, regeringar och aktörer för att vässa kunskapen kring hur vi kan mäta och förstå komplexitet.

Lyssna, inspireras och var med i ett skapande samtal. Du väljer själv hur aktiv du vill vara. Programpunkter vänder sig till alla som är intresserade av innovation och hur vi skapar förnyelse för en trygg och hållbar värld.

Enklare lunch serveras.

Talare


Niklas Huss, har tidigare varit innovationschef på Länsförsäkringar och lett den digitala transformationen av Skatteverket och är en av grundarna till den nationella rörelsen MindShift.

Anders Wikström har en bred erfarenhet som entreprenör och forskare inom innovationsledning och design. Men också affärsutveckling genom att själv startat, drivit och sålt ett eget bolag, driver två bolag och har hjälpt 200 andra bolag till världen. Dessutom stödjer Anders offentlig verksamhet, dels genom det nystartade kommunledningspartnerskapet LOFT (Leda och Organisera Förnyelse och Transformation) och dels genom de förmågebyggande initiativ som han deltar i inom ramarna för både ”Academy for Life Long Learning” och andra.

Linnea Rönnquist är arkitekt i grunden men arbetar idag med det immateriella som strategisk designer på Dark Matter Labs. Där driver hon frågor kring hur vi skapar immateriella infrastrukturerna i samhället; så som gemensamt hållbart välbefinnande, förmågor att drömma om framtiden tillsammans eller kollektiv intelligens. Linnéa ser fram emot att dela tankarna kring huruvida dessa infrastrukturer och komplexa samhällsförändringar i stort kan eller inte kan mätas.

Programpunkten riktar sig särskilt till dig som har intresse för innovation och förändring, är ansvarig chef eller beslutsfattare, befinner dig i näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle. Inga förkunskaper krävs. Alla som är intresserade är välkomna, först till kvarn gäller för platserna. Samtalet kommer att utgå från forskning och praktiskt erfarenhet vad gäller innovation och transformation.

Tid

Fredag 10 december klockan 11.15-12.45

Plats

Nya Mälardalens högskola Eskilstuna, IDTs studio vid huvudingången Drottninggatan. Möjlighet finns även att delta digitalt.

Anmälan

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats. Eventet är gratis och öppet för alla. Du kan vara med på plats eller delta digitalt. Deltar du på plats så bjuder vi på lunch.

Hur får vi ett samhälle som ger förutsättningar för livslång hälsa och välbefinnande hos sina invånare?