Maincontent

Måndag – vilka utmaningar har vi inom livslång hälsa?

Samhället står inför stora komplexa problem som måste lösas för att våra barn och barnbarn ska ha tillgång till samma välfärd som vi har idag. Att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Denna dag diskuterar vi vilka samhällsutmaningar vi står inför. Bidra med dina tankar eller bara lyssna - du väljer. Programmet börjar kl 11 och det finns möjlighet att delta digitalt.

Kom, delta och gör skillnad!

Samhällsstudion berättar om veckans event kl 11.00-11.15

Samhälsstudion sänder live på plats och digitalt och guidar dig genom veckan.

Hur skapar vi hälsa istället för att hantera ohälsa kl 11.30-13.30

Att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ta del av olika perspektiv av detta i vårt panelsamtal där vi fördjupar oss i utmaningen av att arbeta hälsofrämjande.

Varför misslyckas psykiatrin? kl 15.00-16.30

Vad är utmaningarna inom psykiatrin och hur kan vi arbeta proaktivt och hälsobringande med psykisk hälsa. Ta del av en föreläsning och delta i diskussioner.

Hur bygger vi staden som bidrar till välmående och självständiga äldre? Pågår hela veckan.

Vi samlar ett team med olika kompetenser under en vecka för att hitta lösningar på denna komplexa utmaning.