Maincontent

Hur bygger vi staden som bidrar till välmående och självständiga äldre?

Vi vill alla vara självständiga, trygga och leva ett gott liv, hela livet. Men blir det alltid så? Vad kan vi som individer och samhälle göra för att stärka individers välmående och självständighet genom hela livet? Vi samlar ett team med olika kompetenser under en vecka för att hitta lösningar på dessa frågor.

Var med och bidra med vad du tycker och tänker, i en häftig kreativ resa under vecka 49

Kan vi till exempel stärka individens egna förmåga och stötta en öka självständighet med olika typer av hjälpmedel och därmed möjliggöra att individen kan bo kvar i sitt eget hem? Kanske kan vi skapa möten och utbyten över generationsgränserna där alla bidrar med sin kunskap? Kan vi skapa sociala sammanhang där just du kan känna dig värdefull och samtalen känns meningsfulla?

Verkar det här spännande? Häng i så fall med på en häftig kreativ resa! Du har nu chansen
att lära dig mer om processen Design sprint, en metod som utvecklades hos Google Ventures. Idag används den av allt ifrån start-ups till offentlig sektor för att snabba på kreativa processer och lösa stora utmaningar. Det handlar om att du tillsammans med ett team med olika kompetenser under fem dagar fokuserar på att lösa en specifik utmaning. Inte nog med att du kreerar och kommer på framtida idéer tillsammans med andra, du lär dig även metoden som du kan använda för att lösa stora utmaningar framöver.

Kort sammanfattat handlar Design Sprint om att samla ett team med olika kompetenser under en vecka och tillsammans fokusera på att lösa en specifik utmaning.

Sprint veckan

Tillsammans upplever vi 5 inspirerande dagar där vi bland annat:
• Skapar förståelse för utmaningen
• Ta fram idéer och koncept
• Gör en prototyp
• Validera vår hypotes tillsammans med målgruppen.

Tid

Labbet är måndag till fredag vecka 49 (6-10 december) klockan 10.00-16.00
Fika och lunch ingår.

Plats

Nya Mälardalens högskola Eskilstuna, lokal meddelas senare.

Design sprinten är till för speciellt inbjudna så att vi får en blandning av bakgrund och kompetens.

Olika kompetenser samlas under en vecka för att tillsammans fokusera på att lösa en specifik utmaning.