Maincontent

Hur skapar vi hälsa istället för ohälsa

Att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Rätten till hälsa är grundläggande för att människor ska kunna leva det liv de vill leva.

Arbeta hälsofrämjande

I omställningen som går under benämningen Nära Vård ligger huvudfokus på att det proaktiva och hälsofrämjande. Det här är också en fråga om jämlikhet och demokrati. Den som har hälsan klarar sig rätt bra i dagens samhälle. Men den som drabbats av ohälsa är i många lägen väldigt utsatt.

Det här är utgångspunkt i ett samtal mellan fem prominenta personer med helt olika perspektiv på frågan. Samtalet är öppet för alla som är intresserade. Deltar du på plats så bjuder vi på lättare lunch men det kommer även sändas digitalt för den som inte har möjlighet att vara med på plats.

Jimmy Jansson

Jimmy Jansson

Jimmy Jansson

Jimmy Jansson har uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna. Han är vår invigningstalare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid

Måndag 6 december

11.30 Vi bjuder på lättare lunch
12.00 Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande inviger Framtidsarenan
12.15 Expertsamtal om hälsofrämjande samhället. Vilka utmaningar står vi inför? Med Jonas Stier (professor MDH), Anna Nergårdh som tidigare lett den statliga utredningen om nära vård , Johan Lindström vård och omsorgschef Eskilstuna kommun och Niklas Huss innovations- och transformationscoach.
13.00-13.30 Dialog i Samhällsforum
13.30-14.00 Mingel

Moderator: Vedad Begovic
Samtalsledare panelen: Emma Mossberg

Plats

Nya Mälardalens högskola Eskilstuna, IDTs studio vid huvudingången Drottninggatan.

Anmälan

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats. Det är gratis och öppet för alla. Lunch ingår. valfritt att stanna kvar till dialogen.


I expertsamtalet ingår:

Jonas Stier

Jonas Stier

Jonas Stier

Professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Jonas talar om akademins roll och behovet av innovativ samproduktion och varför behöver vi skapa systemförändring. Jonas forskning handlar bla om delaktighet, mångfald och samhällsförändringar – där hans forskning innefattar lokal, nationell och internationell samverkan med civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

Läkare och fd särskilda utredare för God och Nära Vård. Nära Vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar för människans bästa. Där vården blir mer nära och tillgänglig med människans behov i centrum. Anna framhåller vikten av att bygga långsiktig infrastruktur för samverkan och att det måste finnas koppling från styr- och ledningssystemen in i samverkan för att det ska fungera och ge resultat.

Johan Lindström

Johan Lindström

Johan Lindström

Förvaltningschef för Vård och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun. Johan har god överblick på den demografiska utmaningen med en större andel äldre äldre samtidigt som det råder brist i arbetskraft. Han ser även många av de positiva förutsättningar och konsekvenser som omställning till en Nära Vård innebär både för invånaren och för välfärden i stort. Konsekvenser där människor ges förutsättningar att i större utsträckning leva ett välmående och självständigt liv, men det ställer också krav på ett system som agerar mer proaktivt.

 

Anna Ormegard

Anna Ormegard

Anna Ormegard, divisionschef Primärvård, Region Sörmland. Anna är ansvarig för de regiondrivna (inte de privata) vårdcentralerna i Sörmland. Det är 19 stycken vårdcentraler, ca 1000 anställda, belägna i alla kommuner i Sörmland, förutom i Vingåker, där det bara finns en privat vårdcentral. Anna är läkare och har jobbat 30 år i Region Sörmland, började som AT-läkare på Kullbergska 1991.


 

 

 

 

 

 

Niklas Huss

Niklas Huss

Niklas Huss

Innovationskonsult, fd innovationschef Länsförsäkring och grundare av Mind Shift Sverige och en stark röst i Sverige idag för att ställa om till ett samhälle som främjar hållbart välbefinnande. Niklas menar att det kommer att vara helt avgörande att vi bygger arenor i syfte att verka tillsammans över gränser för skapa tillit och engagemang samt forma det friutrymme som krävs för att verka tillsammans på helt nya sätt om vi ska få till en verklig förändring.

 

 

Emma Mossberg

Emma Mossberg samtalsleder panelen

Vedad Begovic

Vedad Begovic är vår moderator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här beskriver Emma Mossberg, processledare för Samhällskontraktet Framtidsarenan: