Maincontent

Kreativ workshop
Engagemang och volontärskap

Du är varmt välkommen som deltagare i idéskapande kring morgondagens gemensamma äldreomsorg. Du är inbjuden för att du arbetar i eller med omsorgsfrågor, forskar på frågor som berör omsorg, arbetar med en verksamhet som kan utforska samverkan med omsorg eller är involverad i frivilligverksamhet.

I Sverige ökar den åldrande befolkningen. Många äldre är också friskare än tidigare men fortfarande i behov av stöd och stimulans. Framtidens omsorg kommer att behöva ges på fler sätt, i samverkan med fler aktörer och med ett större engagemang från volontärer.

Det här labbet är en framtidsverkstad som ska ge Eskilstuna kommun material för hur det kan göras enkelt och meningsfullt för civilsamhällesaktörer att arbeta i volontärskap i samarbete med omsorgs-professioner.

I Labbet utbyter vi erfarenheter och utvecklar idéer för hur volontärskap och samverkan i omsorg om äldre kan se ut och underlättas.

Vi bjuder förstås också på god fika.

För min del har jag ålderdomen olevd kvar
och tror mig ändå veta att den är
de hopplöst akterseglades epok,
en ödslig vårdhemsväntan på finalen.
Men när jag själv tar plats försvinner plötsligt
de gamla gubbarna och gummorna
som förut fyllde hemmet med sitt gnäll,
och vad jag till min häpnad ser är idel
jämnåriga, och det är något annat.
…… De andra blir helt enkelt vi, och vi
är varken unga eller gamla för
varandra. Vi är vi och därmed punkt.
(Ur Åldrandets frihet av Göran Palm 1987)

Det här Labbet leds av Pernilla Glaser, författare, utbildare och förändringsledare med omfattande erfarenhet av samverkans-processer bland annat som metodutvecklare på Rise och coach för Förnyelselabbet/SVID.

Mer om Pernilla på www.boiler.one Länk till annan webbplats.

Tid

Onsdag 8 december klockan 8.30 -10.30

Plats

Stadshotellet Eskilstuna.

Anmälan

Workshopen är till för speciellt inbjudna så att vi får en blandning av bakgrund och kompetens.
Anmälan och mer information får du av Angelica Pingani, projektledare angelica.pingani@mdh.se

Det finns en del 2 på workshopen som är öppen för alla. Läs mer här.

Här berättar Pernilla Glaser om workshopen: