Maincontent

Existentiell hälsa

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – har i forskning visat sig vara en viktig del av vårt hälsorelaterade välbefinnande och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Du som deltagare får veta mer om existentiell hälsa och om verktyg som du kan använda för att stärka den existentiella hälsan.

Hur du ser på livet avgör vilken förmåga du har att hantera motgångar och att ta vara på livets glädjeämnen. Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

Vi går igenom…

  1. existentiell och psykisk hälsa (forskning)
  2. de 8 livsaspekterna
  3. samtalskortens förhållningssätt: Salutogent och Lösningsfokuserat
  4. samtalsledarens verktyg: Salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt, samt ett bemötande som bidrar till ökad självmedkänsla (compassionfokuserat förhållningssätt).
  5. fördjupning i de 8 existentiella temana, och en fördjupad förståelse för samtalskortens frågor.
  6. vad vi hört varandra berätta och får på så sätt kunskap om många personers reflektioner kring de olika livstemana, vilket är en bra grund att stå på när man ska leda egna grupper.

Föreläsare

Lena Bergquist

Lena Bergquist

Lena Bergquist kommunikationsvetare, samtalsterapeut och teolog med inriktning på religionspsykologi.

 

 

 

 

 

Cecilia Melder

Cecilia Melder

Cecilia Melder har doktorerat i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa och arbetar som forskare vid Svenska kyrkans forsknings- och analysenhet och lektor vid Enskilda högskolan Stockholm. Cecilia studerar den existentiella hälsodimensionens betydelse för självskattad hälsa och hur den existentiella dimensionen kan stärkas för att bli en resurs i hälso- och sjukvård. Idag arbetar hon med att utveckla existentiella hälsofrämjande interventioner för olika grupper och studerar hur dessa påverkar självskattad hälsa och livskvalitet.

 

Lena är, tillsammans med Cecilia Melder, skapare av samtalskorten som kommer att användas i detta pass. Korten används både av enskilda personer och studiecirklar, självhjälpsgrupper inom skola, vård och omsorg samt i arbetsmarknadssatsningar.

Tid

Onsdag 8 december klockan 13.00 - ca 16.30

Plats

Nya Mälardalens högskola Eskilstuna, IDTs studio vid huvudingången Drottninggatan.

Anmälan

Anmäl dig här. Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på fika. Länk till annan webbplats.

Eventet är öppet för alla.

Du som deltagare får veta mer om existentiell hälsa och om verktyg som du kan använda för att stärka den existentiella hälsan.