Maincontent

Framtidens omsorger är en gemensam sak

Vi välkomnar dig till ett lunchseminarium där vi utforskar möjligheter för samverkan och volontärskap i omsorgen om äldre. I Sverige ökar den åldrande befolkningen. Många äldre är också friskare än tidigare men fortfarande i behov av stöd och stimulans.
Vi delar med oss av arbetet i Framtidslabbet för Eskilstuna Kommun, där en tvärkompetent grupp har skapat idéer för gemensamheter i omsorgen. PopUp-föreläsningar med inspiration och kunskap.
Du får möjlighet att dela dina egna synpunkter och erfarenheter.

I Sverige ökar den åldrande befolkningen. Många äldre är också friskare än tidigare men fortfarande i behov av stöd och stimulans. Framtidens omsorg kommer att behöva ges på fler sätt, i samverkan med fler aktörer och med ett större engagemang från volontärer. Det här labbet är en framtidsverkstad som ska ge Eskilstuna kommun material för hur det kan göras enkelt och meningsfullt för civilsamhällesaktörer att arbeta i volontärskap i samarbete med omsorgs-professioner.I Labbet utbyter vi erfarenheter och utvecklar idéer för hur volontärskap och samverkan i omsorg om äldre kan se ut och underlättas. Vi bjuder förstås också på god fika.

Det här seminariet leds av Pernilla Glaser, författare, utbildare och förändringsledare med omfattande erfarenhet av samverkans-processer bland annat som metodutvecklare på Rise och coach för Förnyelselabbet/SVID.

PopUp föreläsare

  • Maria Andersson, utredare VOF, Eskilstuna kommun
  • Els-Marie Anbäcken, Universitetslektor i socialt arbete, MDH
  • Staffan Braw, Företagsvolontärerna
  • Andrea Hvistendahl, konstnär och universitetsadjunkt inom rumslig gestaltning, informationsdesign, MDH

Tid

Onsdag 8 december klockan 10.45-12.45.

Plats

Studion Mälardalens högskola, Eskilstuna inklusive lunch eller digitalt exklusive lunch.

Anmälan

Anmäl dig här. Det är gratis Länk till annan webbplats.. Eventet är öppet för alla. Vi bjuder på lättare lunch om du deltar på plats, men möjlighet finns även att delta digitalt.

Här berättar Pernilla Glaser om programpunkten: