Maincontent

Samhällssamtal: Hur möter vi bäst personer med kognitiva begränsningar?

Vad är Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA), hur kan vi använda det i praktiken och gör det någon skillnad?

Lyssna till utvecklarna Sylvia Olsson, MDH, och Carl-Mikael Feldt, Eskilstuna kommun, som berättar om PFA utifrån forskning och praktik.

PFA är välbeprövat och utvecklat av medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun i samarbete med Mälardalens högskola under drygt 10 års tid. PFA innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras.

Detta sker genom att personalen stödjer personen som har kognitiva begränsningar genom att lyfta fram dennes färdigheter och kompensera för svårigheter. Detta görs genom fördjupad kunskap om kognition, ökad förståelse för vad kognitiva begränsningar innebär, anknytning till den salutogena hälsoteorin och anpassningar i vardagen.

PFA kan användas i verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Målgruppen för PFA är personer som har, eller du som arbetar med personer som har, något av följande:

  • intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • autismspektrum
  • demenssjukdomar
  • diagnoser som innebär stöd och omsorg från socialpsykiatriskt verksamhet
Sylvia Olsson

Sylvia Olsson

Sylvia Olsson är doktor i socialt arbete på Mälardalens högskola, med ett huvudfokus på funktionsnedsättningar. Sylvia är intresserad av att öka förståelsen för utsatta grupper men även att bidra med ökad inkludering. Sylvia har en lång erfarenhet som lärare på MDH där hon varit i 18 år och utbildar idag socionomer inom socialt arbete.

I seminarieserien Samhällsamtal bjuder vi in en forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik.
Anders Lindström

Anders Lindström

Carl-Mikael Feldt

Carl-Mikael Feldt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Mikael Feldt och Anders Lindström Utvecklare i Eskilstuna Kommun, medförfattare till boken Pedagogiskt Förhållnings- och arbetssätt, Föreläser, utbildar och handleder personal som möter personer med kognitiva svårigheter. De arbetar även externt med att utbilda andra kommuner och för att sprida PFA.

Tid

Onsdag 8 december kl 9.30-10.00

Plats

Nya Mälardalens högskola Eskilstuna, IDTs studio vid huvudingången Drottninggatan. Möjlighet finns även att delta digitalt.

Anmälan

Vill du delta på plats så anmäl dig här. Länk till annan webbplats.

Vill du delta digitalt så anmäl dig här. Länk till annan webbplats.

I Samhällssamtal bjuder vi in en forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik.