Maincontent

Hur kan framtidens offentliga platser främja hållbart välbefinnande?

De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, är det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Samtidigt nås vi ständigt om rapporter om att vi mår sämre, både mentalt och fysiskt. Vad kan vi göra för att vända trenden, och vilken roll har platsens betydelse för vårt välbefinnande? Föreläsning och en kreativ workshop.

Föreläsning

De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, är det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Samtidigt nås vi ständigt om rapporter om att vi mår sämre, både mentalt och fysiskt. Vad kan vi göra för att vända trenden, och vilken roll har platsens betydelse för vårt välbefinnande?

Physical Literacy är ett holistiskt förhållningssätt som syftar till att stärka de fysiska, mentala och sociala aspekterna som gör oss till långsiktigt hållbara människor. Vad Physical Literacy (rörelseförståelse) är, och vilken roll det kan spela när vi planerar vår fysiska närmiljö kommer vi få lära oss mer om under detta pass.

Johannes Hedlund

Johannes Hedlund

Johannes Hedlund är strateg på Region Sörmland och driver bland annat projektet FASIS (Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland). Han kommer ge oss en nulägesbild samt en introduktion till Physical Literacy. Johannes har mångårig erfarenhet som processledare och föreläsare med fokus på Physical Literacy (rörelseförståelse) och rörelsens påverkan på både individ och samhälle. Han kommer tidigare från RF-SISU där han jobbat med att utveckla rörelsearbetet i länets skolor.


 

 En panel med Fredrik Lindencrona (SKR), Johannes Hedlund (Region Sörmland), Helena Tobiasson (MDH), Lise Hellström (Landskapslaget), Niklas Huss (innovationsproffs), Anders Wikström (MDH, kommer även vara moderator) kommer föra samtalet vidare kring mental hälsa, kopplingar till fysisk hälsa och platsens betydelse.

Fredrik Lindencrona

Fredrik Lindencrona

Fredrik Lindencrona är ansvarig för strategisk innovation och internationellt samarbete inom Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner. Han arbetar med regioner och kommuner för att de internt och tillsammans med andra samhällsaktörer ska kunna utveckla nya sätt att utveckla psykisk hälsa och välbefinnande. Hans huvudfokus handlar om hur man genom att fokusera på människors psykologiska och sociala förmågor kan uppnå hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Fredrik har lett utvecklingen av strategier inom området för Region Stockholm och stött kommuner såsom Norrtälje och Haninge på deras resa mot att styra mot välbefinnande för alla.

 

Kreativ workshop

Därefter bjuds du in medskapande. Hur bygger vi platser för inkluderande och välbefinnande? Vad är viktigt för dig, både utifrån din profession och som individ? Vågar du röra dig i det offentliga rummet? Vad stimulerar dig till rörelse? Hur främjar vi gemenskap och socialt kapital? Vi bjuder in till en kreativ workshop, en Open Innovation, där vill vi att du är med och formar framtidens offentliga platser som främjar hållbart välbefinnande. Niklas Huss från Mind Shift leder oss genom processen.

Niklas Huss

Niklas Huss

Niklas Huss har tidigare varit innovationschef på Länsförsäkringar och lett den digitala transformationen av Skatteverket, i det här samtalet deltar Niklas främst i egenskap av grundare av den nationella rörelsen Mind Shift, som gör gemensam sak av att skapa hållbart välbefinnande.


Här berättar Niklas om workshopen:


Gratis anmälan och vi bjuder på fika.

Tid

Tisdag 7 december kl 13.30 - 16.00

Plats

Nya Mälardalens högskola Eskilstuna, IDTs studio (nära huvudingången Drottninggatan) .

Anmälan

Anmäl dig till eventet här. Länk till annan webbplats. Eventet är gratis och öppet för alla. Deltar du på plats så bjuder vi dessutom på fika.


Hur kan framtidens platser främja hållbart välbefinnande? Det får vi en föreläsning på och får möjlighet att även bidra med våra tankar i ämnet, om vi vill.