Maincontent

Utanförskap och hälsa

På en rad olika områden kan vi se olika typer av utanförskap, psykisk ohälsa, kriminalitet och suicid. Det är alltmer uppenbart att bland annat skola, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och socialpsykiatri behöver ställas om för att möta framtidens utmaningar. Det samhället gör idag räcker inte längre, vi måste bland annat gå från en reaktiv till proaktiv vård och omsorg.

Under denna programpunkt pratar vi med experter om utanförskap, psykisk ohälsa och hur vi kan skapa livslång hälsa. Vi kommer att diskutera utanförskap, ohälsa och hälsa ur ett livsloppsperspektiv, från barn till äldre medmänniskor. Ett fokus kommer att läggas på särskilt utsatta grupper, bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland barn och unga, vuxna och äldre samt bland kriminalvårdens interner.

Vi kommer att belysa den yttersta konsekvensen av utanförskap och psykisk ohälsa- kriminalitet och suicid och avsluta programmet med att lyssna till Jessikas story, hur det är att vara barn till en kriminell förälder.

Tid

Tisdag 7 december kl 8.30 - 10.45

Plats

Stadshotellet Eskilstuna. Möjlighet finns även att delta digitalt.

Anmälan

Anmäl dig här det är gratis. Länk till annan webbplats.

Eventet är öppet för alla. Vi bjuder på fika om du deltar på plats, men det finns även möjlighet att delta digitalt.

Program

Klockan 8.30-9.00 Utanförskap för barn och unga

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund är överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri. Hon är docent vid Uppsala universitet och disputerade 2015 på Karolinska institutet med en avhandling om adhd och beroendetillstånd. Lotta är grundare av Smart Psykiatri, arbetar kliniskt, utbildar, föreläser, skriver böcker, är samhällsdebattör och förekommer i såväl radio som tv som expert. Lotta forskar även kring samsjuklighet vid neuropsykiatriska diagnoser. Ett av de frågor som Lotta brinner för är att skapa en tvärprofessionell och internationell forskningsplattform kring hormonella faktorers betydelse för flickors och kvinnors psykiska ohälsa. 

 

Agneta Björck

Agneta Björck

Agneta Björck

Agneta är sjuksköterskan som under ett helt yrkesliv har arbetat med att stötta människors återhämtning till psykisk hälsa. Agneta har breda kunskaper inom många områden genom sitt arbete inom bland annat beroendevård, neuropsykiatri och samsjuklighet. Agneta är utbildare, föreläsare, handledare och har nyligen inlett ett samarbete med Smart Psykiatri som projektledare.


Klockan 9.00-9.25 Utanförskap bland äldre

Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto är sjuksköterska och fil mag i pedagogik. Hon utsågs 2015 av regeringen till särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susanne har arbetat kliniskt både inom äldreomsorg och psykiatrin samt varit projektledare inom Sveriges Kommuner och landsting, SKL, ökad kunskap om äldres psykiska hälsa. Hon har även varit utredare på Socialstyrelsen, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet samt skribent i tidningen Äldreomsorg. Idag arbetar Susanne som projektledare på NKA samt är verksamhetsansvarig på Omvårdnadsinstitutet. Susanne är författare, föreläsare, utvecklare och en av Sveriges främsta experter på äldres psykiska hälsa.

 

 

 


Klockan 9.25-10.00 Den yttersta konsekvensen av utanförskap – kriminalitet och suicid

Rickard Bracken

Rickard Bracken

Rickard Bracken

Rickard är generalsekreterare för den framgångsrika ideella organisationen Suicide Zero. Rickard har arbetat med utvecklingsarbete kopplat psykisk hälsa på flera olika nivåer i samhället de senaste 25 åren. Suicide Zero är en opinionsbildande organisation som bedriver ett brett suicidpreventivt arbete i form av bland annat stöd till regioner och kommuner, föreläsningar och utbildningar och bidrar även med stöd till forskningen. Organisationen har närmare 400 volontärer över hela landet som föreläser och arbetar med suicidprevention.

 

 

Nicklas Ådin

Nicklas Ådin

Nicklas Ådin

Nicklas är kriminalvårdare på Hällbyanstalten sedan många år. Nicklas utbildar internt inom kriminalvården och föreläser i egenskap av sakkunnig om kriminella gäng och nätverk, våld i nära relationer, negativa ledare samt ungdomsbrottslighet.

 

 

 Klockan 10.00-10.40 Utanförskap för barn och unga

Jessika Sillanpää

Jessika Sillanpää

Jessika Sillanpää

När Jessika var 19 år klev hon in i en rättssal för första gången i hennes liv. Hennes pappa dömdes till 8 års fängelse för mordförsök på hennes mamma. Jessika föll mellan stolarna och fick inte hjälp och stöd och hamnade i en svår livssituation som barn och anhörig. Det ledde till en sjukskrivning som 24-åring samtidigt som hon försökte rädda familjen. Jessika tog sig tillbaka från sitt livs största trauma och brinner idag för sin livsmission och för att hjälpa andra. Genom att föreläsa för offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle om barn, anhörigskap, utanförskap, psykisk ohälsa och förebyggande av kriminalitet vill Jessika förändra en del av samhället. Det här är en livsberättelse som du inte vill missa!

Klockan 10.40-10.45 Magnus sammanfattar och rundar av

Magnus Werner

Magnus Werner

Magnus Werner

Magnus Werner leder dagens programpunkt. Han arbetar som inflytandekoordinator Sörmland Regionen och kommunerna i samverkan för ökad psykisk hälsa. Han föreläser flitigt om olika aspekter av psykisk ohälsa på sin fritid.

Magnus har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och suicid. Han drabbades av sin första depression när han började skolan och har varit bipolär sedan sena tonåren.