Maincontent

Hållbarhetens kompetenser – en workshop för dig i arbetslivet  

 Det här är en workshop för dig som är intresserad av nya kompetensprofiler för framtidens arbetsmarknad. För dig som vill samverka mellan olika typer av organisationer för att på så sätt få nya perspektiv och idéer om hur du kan utveckla dig själv, dina arbetsuppgifter och din organisation.

 Hur arbetar vi tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle? Vilka nya kompetenser behöver vi alla utveckla för att göra det möjligt, och hur utvecklar vi dessa kompetenser? Kan vi göra det inom existerande organisationer och genom traditionella kurser eller behöver vi tänka om och arbeta på nya sätt redan när vi utbildar oss, förändrar oss och successivt utvecklar det som nu saknas?  

Inom Samhällskontraktet skapar vi nu Samhällsakademin som har till uppgift att driva individ- och organisationsutvecklande utbildningar för medarbetare, studenter och andra intressenter, där vi nu behöver veta mer om vad vi skall utbilda i men också hur det skall ske. Frågorna ovan är några som vi intresserar oss för och vi vill nu bjuda in andra intresserade till ett första samtal kring dem, men vi vill också bygga nätverk med likasinnade och låta samtalet fortsätta framöver.   

Ett första steg är en workshop som sker som en del av Framtidsarenan för livslång hälsa, där vi i dess första del skissar upp vilka typer av nya kompetenser som vi behöver utveckla. Som steg två övergår detta i ett samtal kring hur vi bäst tillgodogör oss dessa kompetenser och därmed hur vi bäst utbildar för detta ändamål.   

Tid

Torsdagen den 9 december, 8:30-11:00  

Plats

Studion, Campus Eskilstuna  

Anmälan

Anmäl dig till workshopen här. Det är gratis.  Länk till annan webbplats.

Workshopen leds av: Magnus Hoppe  

Vi bjuder på fika! Öppet för alla.