Maincontent

Samhälssamtal -Hur kan vi minska äldre personers ensamhet?

Forskaren Petra von Heideken Wågert, MDH, berättar om digitala Fik@rummet som är utvecklat för att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet. Vi kommer även att få berättelser om hur det är som äldre att kliva in i en digital gemenskap som kom helt rätt i tiden under pandemin.

Att som äldre vara socialt isolerad och uppleva ensamhet är sammankopplat med både psykisk och fysisk ohälsa. Vetskapen fanns om att webbaserade sociala aktiviteter kunde förbättra äldre personers sociala nätverk och öka delaktighet i aktiviteter. Dock saknades forskning på hur äldre själva ville att det skulle se ut och fungera. Fram till att Fik@rummet togs fram. Forskaren Petra von Heideken Wågert och Nathalie Rydelius som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen har ett samtal.

Plats

Campus, Mälardalens högskola Eskilstuna, IDTs studio, ingång Drottninggatan

Tid

Torsdag 9 december klockan 15.30-16.00

Anmälan

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats. Det är gratis och öppet för alla.


I Samhällssamtal bjuder vi in en forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik.