Maincontent

Att välja livet - En suicidpreventiv utbildning för dig som vill rädda liv

Visste du att 300 000 personer har självmordstankar, varje år? Visste du att riskfaktorerna för självmord endast till 30% utgörs av psykiatriska tillstånd? Visste du att psykiatrin och socialpsykiatrin därför har begränsade möjligheter att motverka suicidförsök och suicid? Det är främst du som anhörig, vän eller arbetskamrat som kan förhindra ett självmord. Men för att kunna göra detta måste du ha kunskap om varningstecken, hur du ska agera och prata samt hur du ska lotsa till sjukvården. Föreläsningen tar en timme och efteråt har du möjlighet att ställa frågor.

Ta del av en suicidpreventiv utbildning som ger dig kunskap om hur du ska känna igen varningstecken och kunna agera på dessa.

Tid

Torsdag 9 december klockan 8.30-10.00

Plats

Campus, Mälardalens högskola, Eskilstuna, sal A3-007

Anmälan

Anmäl dig här. Det är gratis och vi bjuder på fika. Länk till annan webbplats.

Eventet är öppet för alla.


Magnus Werner

Magnus Werner

Magnus Werner

Magnus Werner leder dagens programpunkt. Han arbetar som inflytandekoordinator Sörmland Regionen och kommunerna i samverkan för ökad psykisk hälsa. Han föreläser flitigt om olika aspekter av psykisk ohälsa på sin fritid.

Magnus har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och suicid. Han drabbades av sin första depression när han började skolan och har varit bipolär sedan sena tonåren.