Maincontent

Samhällskontraktet för hållbart välbefinnande

Vår vision är ett samhälle där alla invånare når sin fulla potential genom hela livet. En grundförutsättning för att vi ska lyckas nå dit är att vi ger och skapar plats för hållbart välbefinnande. Det är
först då som vi kan bidra fullt ut till att invånare upplever ökad hälsa, lever ett aktivt liv, känner sig trygga och delaktiga i samhället.

 

Våra fokusområden

Samhällskontraktet fokuserar på två områden: Skolresultat och Nära vård inklusive välfärdsteknik. Dessa bryter vi ner i utmaningar som vi tillsammans utforskar och hittar nya lösningar på.

Fokusområde: Skolresultat

När det gäller Skolresultat tittar vi på de faktorer som bidrar till förbättrade skolresultat. Men det handlar inte enbart om hur själva skolan fungerar, utan om barn och ungas hälsa och trygghet i stort, och allt som kan påverka hur väl de lyckas i livet.

Fokusområde: Nära vård inklusive välfärdsteknik

När det gäller Nära Vård inklusive välfärdsteknik ska vi bidra till att invånarna upplever ökad hälsa, kan leva ett aktivt liv, är delaktiga i samhället och känner sig trygga. Det gör vi genom att arbeta med frågor som rör egenvård, hälsofrämjande insatser och psykisk hälsa.