Maincontent

Projekt inom förskola och skola

Inom Samhällskontraktet samverkar forskare med förskolor och skolor i regionen kring gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som både stärker forskningsbasen till lärarutbildningen och verksamheten i förskola och skola.

Utgår från utmaningar

Projekten har sin utgångspunkt i frågor och problem som förskolor och skolor fört fram.Tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt har bland annat handlat om genusmedvetenhet, kollegialt lärande, kommunikativt och pedagogiskt ledarskap, meningsfullhet, transspråkande, teknik i förskolan och övergångar mellan skolformer.