Maincontent

Projekt inom vård och hälsa

Samhällskontraktet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet i skärningspunkten mellan MKHV-parternas verksamheter med inriktning utvecklingsinriktat lärande.