Maincontent

Samhällskontraktets uppkomst

Den 9 februari 2009 tecknades ett unikt avtal. Då enades Eskilstuna kommun, Västerås stad och MDH att tillsammans arbeta med forskning och utveckling. År 2014 gick Region Västmanland och Landstinget Sörmland in i Samhällskontraktet. Allt för regionens bästa.

Bakgrund

- När vi startade Samhällskontraktet 2009 var det ett helt unikt samverkanskoncept och vi hade som mål att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region. Jag tycker verkligen att Samhällskontraktet har blivit en viktig strategisk, långsiktig och stabil arena för kunskapsutveckling där Sörmland och Västmanlands bästa står i fokus. Genom Samhällskontraktet stärker vi dessutom vår högskola. Tack vare att vi, alla fem parter, är med och bidrar på olika sätt, har vi möjlighet att nå en stor del av de som lever och arbetar här, sa Pär Eriksson, fd kommundirektör i Eskilstuna och fd ordförande i styrelsen för Samhällskontraktet.

Några bakomliggande faktorer

Kommuner och landsting har en stark strävan mot ett allt bättre samhälle och vill att framtiden ska erbjuda en socialt hållbar och i övrigt god livsmiljö med en effektiv samhällsservice.

Kommuner och landsting måste ha en förmåga att rekrytera och behålla talangfulla medarbetare som med sin kompetens och kunskap skapar tillväxt och välfärd.

Förutsättningar för högskolor och universitet förändras i snabb takt. För högskolans del innebar det än högre kvalitet i forskning och utbildning. Studenterna har ett alltmer ökat behov att skapa nära kontakter med arbetslivet i form av exempelvis praktikplatser och examensjobb, något en samproducerande högskola medför.

Det finns ett stort behov att professionalisera och effektivisera samverkan mellan offentlig sektor och akademi. Det behövs helt enkelt en överföring av kompetens för att på bästa sätt utveckla våra skolor på olika nivåer, från grundskola till högskola.

Petri Olivius, forsknings- och utvecklingschef Landstinget Sörmland

- Det ligger väldigt varmt om hjärtat för Landstinget Sörmland att få vara en del av det här och kunna bidra till vår egen utveckling tillsammans med MDH och de övriga parterna.

Bo Dahlöf, fd stadsdirektör Västerås stad

- Jag tycker Samhällskontraktet är ett win-winkoncept. Vi bidrar till högskolans utveckling och det stärker Västerås. Vi har stora behov av forskning och utvecklingsinsatser och av medarbetare.

Paul Pettersson, rektor vid MDH

- MDH är idag Sveriges största högskola med 15 000 studenter och nästan 1 000 medarbetare och vår vision är att vara stark genom att samproducera. Det gör vi inom privat sektor och inom den offentliga sektorn är Samhällskontraktet vårt flaggskepp. I det här samarbetet får vi vara ett kunskapsnav för de olika områden som Samhällskontraktet jobbar med, och det är precis det vi vill vara.