Maincontent

Välmående och självständiga äldre


Att arbeta förbyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Om vi ska lyckas skapa ett sådant system är det viktigt att involvera de som systemet är till för. Precis som WHO brukar säga så kan inte hälsosektorn själva lösa framtidens hälso- och sjukvårdsutmaningar – det måste vi alla och hela samhället hjälpas åt med.

Så lyckas du!

Få inspiration kunskap
Ta del av kunskap experttips
Ta del av kunskap Samhällshubben


Filmklipp på ämnet

Ta del av intressanta och relevanta filmklipp nedan.

Vad är nära vård och vad innebär det för invånaren? (3 min 39 sek)

Vi gör ganska mycket som vi inte skulle behöva (3 min 7 sek)

Möjligheter med Samhällskontraktet (1 min 42 sek)

Jobba med bildning och 5 ways to wellbeing (1 min 20 sek)

Vågar vi satsa? (1 minut 50 sek)

Omvärldsbevakning och utmaningar (2 min 39 sek)

Lyfta det stora perspektivet (1 min 10 sek)

Förändras på systemnivå (2 min 10 sek)

Frihet och tillit (1 min 40 sek)

Hur kan primärvården vara vägen till jämlik hälsa?

Möt Anna Nerrgårdh läkare och fd särskilda utredare för God och Nära Vård, Christine Gustafsson, kvalitet- och utvecklingschef, Eskilstuna kommun , Anna Ormegard, divisionschef Primärvård, Region Sörmland, Johan Lindström vård och omsorgschef Eskilstuna kommun och innovationsexperten Niklas Huss. De delar med sig av forskningsresultat och insikter, förklarar varför vi inte kan förvänta oss att få samma vård i framtiden och berättar varför primärvården är vägen till jämlik hälsa.

Workshop & lärmaterial

Här kan du ta del av diskussionsmaterial som du kan använda i din verksamhet och här samlar vi länkar som du kan ha nytta av.

Engagera dig

Samhällshubben är vår digitala innovationsplattform där vi bjuder in medarbetare och invånare att bidra in i våra aktuella utmaningar. Samhällskontraktet har två fokusområden: Skolresultat och Nära vård inklusive välfärdsteknik. Dessa bryter vi ner i utmaningar som vi tillsammans utforskar och hittar nya lösningar på. Tillsammans skapar vi förändring!