Maincontent

Våra tre funktioner

Samhällskontraktet består av tre funktioner: Samhällsforum, Samhällslabbet och Samhällsakademin.

Samhällsforum

Erbjuder ett forum där vi tillsammans skapar dialog, kunskapsutbyte och inspiration som inkluderar och engagerar medarbetare. Samhällsforum koordinerar, stärker och skapar synergier mellan satsningar inom Samhällskontraktets fokusområden Skolresultat och Nära vård inklusive välfärdsteknik.

Vi bygger vidare på befintlig kunskap, engagerar och identifierar gemensamma utmaningar och gap där vi tillsammans kan och vill göra skillnad samtidigt som vi påbörjar processen till förändring.

Kugghjul med bild från Inkludera Mera konferensen


Samhällslabbet

Erbjuder en kreativ miljö där vi tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och invånare kan utforska, lära och få nya insikter. I innovationsprocessen skapar vi nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Alla parter i Samhällskontraktet bidrar med att prioritera komplexa samhällsutmaningar utifrån nya Samhällskontraktets vision, mission, fokusområden och styrande perspektiv.

Vi problemformulerar

Vi har dialog med människor som har erfarenhet av utmaningen för att upptäcka mönster av förutsättningar och behov. Samtidigt synliggör vi strukturer, normer, lagar och regler som påverkar systemet och utmaningen.

Vi labbar

Tillsammans med berörda medarbetare, invånare och andra aktörer skapar vi kunskap och insikter om utmaningen och kommer med förslag till förnyelse. Vår Core Team beslutar vilka förslag går vidare till pilotfasen.

Vi testar utvecklingsförslag

I pilotfasen skapar prototyper och testar våra idéer ute i samhället eller i verksamheten. Samtidigt skapas insikter och lärande som går tillbaka till våra partnerorganisationer som får ständig återkoppling. Lyckade piloter presenteras för styrelsen som beslutar om lösningen ska implementeras i verksamheten.

Samhällskontraktet faciliterar

Samhällskontraktet tillhandahåller expertis och innovationsverktyg, mobiliserar resurser från olika partners, samt arbetar aktivt med att skapa, koppla ihop och sprida praktisk och teoretisk kunskap. Syftet är att lösa våra komplexa samhällsutmaningar som vi hart gemensamt men inte kan lösa i den egna verksamheten.

människor som labbar

Samhällsakademin

Erbjuder kompetensutveckling där vi tillsammans med chefer och medarbetare utvecklar våra förmågor att möta vår tids komplexa utmaningar.

Inom Samhällsakademin kombinerar vi utmaningsdriven utbildning för chefer, medarbetare, studenter, och andra intressenter med forskning i linje med Samhällskontraktets inriktning.

undervisning i klassrum