Maincontent

Våra tre funktioner

Samhällskontraktet består av tre funktioner: Samhällsforum, Samhällslabbet och Samhällsakademin.

Samhällsforum

Vår demokratiska arena där vi får inspiration, för samtal, faciliterar dialog och samlar in insikter. Detta i syfte att gemensamt och med flera perspektiv utforska och få en fördjupad förståelse för våra komplexa utmaningar. Samhällsforum koordinerar, stärker och skapar synergier mellan satsningar inom Samhällskontraktets fokusområden Skolresultat och Nära vård inklusive välfärdsteknik. Vi bygger vidare på befintlig kunskap, engagerar och identifierar gemensamma utmaningar och gap där vi tillsammans kan och vill göra skillnad samtidigt som vi påbörjar processen till förändring.

Kugghjul med bild från Inkludera Mera konferensen


Samhällslabbet

Vår kreativa verkstad och vår innovationsprocess där vi testar olika metoder för att tillsammans med Samhällskontraktets parter, invånare, civilsamhälle och näringsliv skapa innovativa lösningar på våra utmaningar.

 

människor som labbar

Samhällsakademin

Vår nod för kompetensutveckling, forskning och utbildning. Vilka förmågor och kompetens behövs för att möta framtidens utmaningar? Hur utformar vi utbildning som möter de behoven? Och hur forskar vi för att skapa kunskap tillsammans? Samhällskontraktet erbjuder även kompetensutveckling där vi tillsammans med chefer och medarbetare utvecklar våra förmågor att möta vår tids komplexa utmaningar.


undervisning i klassrum