Maincontent

Lärarassistenten - en ny art i skolans ekosystem

MKL arrangerar rådslag som en mötesplats kring frågor om kompetensförsörjning av personal till förskola och skola. Det tredje rådslaget i ordningen skedde online den 25 september med temat lärarassistenter och andra yrkesgrupper i skolan. Per Lindqvist, gästprofessor vid UKK berättade om sin forskning om lärares arbete och avlastande funktioner i skolan.

Rådslag med skolor i regionen

Vid rådslaget deltog ett 30-tal personer från MDH, skolor i regionen, andra lärosäten, fackförbund och Sveriges Kommuner och Regioner.

I takt med att lärarbristen blivit större har skolor börjat anställa avlastande yrkesgrupper, som lärarassistenter och socialpedagoger. Uppgifterna varierar brett, enligt en granskning Per Lindqvist gjort inom ramen för sin forskning. Det kan handla om allt från att vara rastvakt till att ha kontakt med socialtjänst och vissa fall även undervisa. Utbildningar till lärarassistent ges numer av både folkhögskolor, YH-utbildare och högskolor i många olika varianter.

- Vi ser två spår vad gäller utbildning, berättade Per. Ett spår mot att kurser ska kunna valideras in i en vanlig lärarutbildning och ett spår mot att lärarassistenter ska utveckla sin egen profession.

 


Lärarassistenten - en ny art i skolans ekosystem


Det behövs mer kännedom om yrkesgruppen

Jenny Ollén är rektor på Gökstensskolan i Eskilstuna och föreläste om hur de utvecklat rollen som socialpedagog som en avlastande tjänst på högstadiet. De har bland annat ansvar för sociala kontakter mellan skolan och hemmet och samarbetar med elevhälsan.

- För eleverna skapar socialpedagogerna trygghet och lärarna upplever att de kan fokusera mer på undervisningen, sa Jenny.

Mait Walderlo, projektledare MKL var moderator för rådslaget. En reflektion efter rådslaget var att studenterna på lärarutbildningen kan behöva få mer kännedom om de nya yrkeskategorierna som växer fram i skolan. Det kommer finnas behov av samarbete, men även arbetsledning i yrkesrollen som lärare. Kan specialiseringen av nya yrkeskategorier på sikt förändra innehållet i lärarutbildningen?

På rådslaget uttrycktes även intresse av hur det ser ut i regionens skolor med avlastande funktioner. MKL kommer ta med sig frågan i fortsatt erfarenhetsutbyte med regionens skolhuvudmän.

Tips för vidare läsning:
(Lärar)avlastande yrkesgrupper – Var går gränserna? – En studie om nya fördelningar av och förhandlingar om arbete i skolan. En rapport från Forum för professionsforskning 2020:1, Linnéuniversitetet.