Maincontent

Föreläsning om forskning och evidens

Forskning och evidens kring hjälpmedel har idag en stor betydelse vid införande av nya produkter eller för beslut om att lyfta ur produkter ur sortiment. På Hjälpmedelscentrum i Västerås anordnades en utbildningsdag i november 2020 med fokus på forskning och evidens som ett första steg i att öka kompetensen och förståelsen kring forskning och evidens hos medarbetarna.

Ta del av föreläsningen

Christine Gustafsson (Kvalitets- och utvecklingschef i Eskilstuna kommun och docent på Mälardalens högskola) gav föreläsning på Hjälpmedelscentrum i Västerås för ca 30 personer verksamma som hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker samt personal som arbetar med verksamhetsstöd.

Du kan ta del av föreläsningen här.